Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVIII (2020), red. A. Rachuba, P. Węcowski Zobacz większe

Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVIII (2020), red. A. Rachuba, P. Węcowski

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2020, p-ISSN 0081-7147

Więcej szczegółów

20 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści


Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulaminNagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2019 r.


Rozprawy

Roman MICHAŁOWSKI – Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficznaMarek Daniel KOWALSKI – Spór kanonika Wernera von Czettritz z klasztorem św. Macieja we Wrocławiu – proces sądowy w Rocie Rzymskiej i jego dokumentacja źródłowaAnna ZAJCHOWSKA-BOŁTROMIUK – Henry Bitterfeld, Thomas Aquinas and Identifying Sources in Late Medieval Texts. A Case Study of „De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorum”


Miłosz SOSNOWSKI – Właściciel „Psałterza floriańskiego” w pierwszej połowie XV wieku 

 

Anna HORECZY – Cytaty w listach Piotra Wolframa – między średniowieczem a renesansowym humanizmem

 

 

Zdzisław KOCZARSKI – W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w „Rocznikach” Jana Długosza

 

 

Piotr OKNIŃSKI – Kodeks Baltazara Behema jako świadectwo miejskiej ideologii władzy

 

 

Marta PIBER-ZBIERANOWSKA – Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518

 

 

Jakub BAJER – Dzieje archiwum księcia Ksawerego Saskiego – historycznego dziedzictwa Francji, Polski i Niemiec

 

 

Tomasz PANECKI – Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812)

 

 

Materiały

Tomasz JUREK – Dokument Przemysła II dla Piotra Winiarczyca

 

Michał KULPA – „Sukcesja prawowitych dziedziców Pomorza” Jana Dąbrówki. Studium źródłoznawcze i edycja krytyczna

 

Alicja SUMOWSKA, Marcin SUMOWSKI – Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze

 

 

Dariusz MILEWSKI – Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586–1587)

 

 

Recenzje


Zapiski krytyczne

 

Spis skrótów


Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”

Produkty powiązane