Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, Tom III: 1865-1918, wolumin 3 Zobacz większe

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, Tom III: 1865-1918, wolumin 3

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, oprawa twarda, 175x245 mm., s. 1742, ISBN 978-83-63352-91-2

Zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Ścięgosz-Karpińskiej. Zredagowała Danuta Urszula Ścięgosz-Karpińska


Więcej szczegółów

36 Przedmioty

70,00 zł brutto

Więcej informacji

WSTĘP

Prezentujemy Państwu kolejny wolumin T. III Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku. Historię wydawnictwa oraz sposób gromadzenia i opracowywania materiałów bibliograficznych do tego tomu przedstawiono obszernie we wstępie do opublikowanego w 2000 r. woluminu 1, który zawiera materiały ogólne (bibliografie, encyklopedie, słowniki) dotyczące wszystkich ziem polskich, emigracji i Polonii, materiały o charakterze międzyzaborowym oraz materiały dotyczące zaboru rosyjskiego (czasopisma, jednodniówki i kalendarze oraz publikacje na temat czasopiśmiennictwa w tym zaborze).

Wydany w 2010 r. wolumin 2 gromadzi czasopisma i inne druki periodyczne z terenu zaboru pruskiego, Ziem Zachodnich i Północnych oraz tytuły polskie z terenu Niemiec, a także opracowania dotyczące tych wydawnictw.

Niniejszy wolumin 3 poświęcony jest czasopismom, jednodniówkom, kalendarzom i noworocznikom, które były wydawane na terenie zaboru austriackiego oraz periodykom w jęz. polskim z pozostałych ziem cesarstwa austro-węgierskiego, a także literaturze na temat tych wydawnictw. W paru przypadkach dołączono też periodyki w jęz. niemieckim wydane na terenie cesarstwa, o ile dotyczyły spraw polskich bądź były wydawane przez polskie organizacje lub instytucje. Miasto Cieszyn potraktowano jako całość, dlatego w woluminie uwzględnione zostały wszystkie czasopisma z takim miejscem wydania. Tak jak w poprzednich woluminach pominięto szczególny rodzaj periodyków jakimi są sprawozdania, ponieważ zostaną one opisane w osobnym woluminie.

Wolumin 3 liczy ogółem 4325 pozycji (niektóre ze względów technicznych opatrzone są numerem podwójnym lub numerem z literą a), w tym 674 opisów bibliograficznych literatury o czasopiśmiennictwie, 2711 czasopism, 228 jednodniówek oraz 712 kalendarzy i noworoczników. Większość z nich to tytuły w jęz. polskim, pozostałe - to periodyki w jęz. ukraińskim, niemieckim, hebrajskim, jidysz, a nieliczne w jęz. rosyjskim, francuskim, esperanto, czeskim i węgierskim.

SPIS TREŚCI

Wstęp ..........................................................................................................................................VII

Wykaz skrótów tytułów czasopism i kalendarzy ....................................................................XIV

Wykaz skrótów i oznaczeń bibliograficznych..........................................................................XIX

BIBLIOGRAFIA

D. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze i noworoczniki....................................................3

5. Zabór austriacki

a.    Bibliografie, katalogi czasopism i kalendarzy ..........................................................3

b.    Materiały i opracowania dotyczące całego zaboru ..................................................6

c.    Galicja..............................................................

Materiały i opracowania ...............................................

Czasopisma 1865-1914 ................................................................................................44

Czasopisma 1914-1918................................................................................................982

Jednodniówki 1865-1914 ............................................................................................1024

Jednodniówki 1914-1918 ............................................................................................1062

Kalendarze i noworoczniki 1865-1914 ......................................................................1065

Kalendarze i noworoczniki 1914-1918 ......................................................................1216

d.    Śląsk Cieszyński ..........................................................................................................1227

Materiały' i opracowania ...............................................1227

Czasopisma 1865-1914 ................................................................................................1231

Czasopisma 1914-1918................................................................................................1294

Jednodniówki 1865-1914 ............................................................................................1297

Kalendarze i noworoczniki 1865-1914 ......................................................................1299

Kalendarze i noworoczniki 1914-1918 ......................................................................1313

e.    Pozostałe tereny Austro-Węgier..................................................................................1317

Materiały i opracowania ...............................................1317

Czasopisma 1865-1914 ................................................................................................1318

Czasopisma 1914-1918................................................1341

Jednodniówki 1865-1914 ............................................................................................1354

Jednodniówki 1914-1918 ............................................................................................1354

Kalendarze i noworoczniki 1865-1914 ......................................................................1354

Kalendarze 1914-1918 ................................................................................................1364

Uzupełnienia do wol. 1. Materiały i opracowania o charakterze międzyzaborowym........................................................... 1366
INDEKSY

Indeks tytułów czasopism, jednodniówek, kalendarzy i noworoczników ..............1377

Indeks nazwisk oraz tytułów prac zbiorowych i anonimowych......................1500

Indeks nazw geograficznych................................................... 1629

Indeks drukarń .............................................................. 1654

Indeks instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i politycznych.............1682