Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. XII (2020), red. Andrzej Wierzbicki Zobacz większe

Klio polska. Studia i materiały do dziejów historiografii polskiej, t. XII (2020), red. Andrzej Wierzbicki

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2020, s. 246, oprawa miękka, ISSN 2450-8373

Więcej szczegółów

5 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 Jerzy Maternicki, Konfederacja barska w myśli historycznej szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński i Anatol Lewicki
(The Bar Confederation in the views of historians from the Kraków school of history. Michał Bobrzyński and Anatol
Lewicki)

 

 

Mariola Hoszowska, Wiktor Czermak i lwowska edycja Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza
(Wiktor Czermak and the Lwów edition of the Historical Songs by Julian Ursyn Niemcewicz)

 

 

Rafał Swakoń, Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej
(Józef Kazimierz Plebański’s critique of the so-called Kraków school of history)


 

Violetta Julkowska, Kreacja bohaterów historycznych jako istotny element interpretacji dziejów narodowych w ujęciu historyków XIX i początku XX wieku. Studium przypadku Waleriana Kalinki i Adama Skałkowskiego
(Representations of prominent historical figures as an important element in the interpretations of Polish history advanced by historians from the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries. Case studies of Walerian Kalinka and Adam
Skałkowski)

 

Maciej Dorna, Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku
(Between ‘Hilferuf’ and ‘Lug and Trug’. A controversy over the interpretation of the beginnings of the Teutonic Order State in Prussia in Polish and German historiographies in the nineteenth and the first half of the twentieth centuries)

 Barbara Klassa, „Jędrna prawda o utuczonych wieprzach”. Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego
(The firm truth about fattened hogs. Władysław Konopczynski’s view of the place and role of Gdańsk in the Polish-Lithuanian Commonwealth) 

 

Artur Mękarski, Ideologiczno-metodologiczne meandry Rozważań o wojnie domowej Pawła Jasienicy. Uwagi o dziele i jego recepcji
(Ideology and Method in Rozważania o wojnie domowej (Reflections on the Civil War) by Paweł Jasienica. Regarding the work and its reception) 
 

 

Anna Brzezińska, Le noble, le serf et le révizor: Daniel Beauvois w Bibliotece „Kultury”
(Le noble, le serf et le révizor: Daniel Beauvois in the Library of „Culture”)
 

 

Jolanta Kolbuszewska, Kariery naukowe historyczek samodzielnych pracownic nauki w latach 1945–1989
(Careers of female historians in the years 1945–1989)
 

 

Andrzej Stępnik, Problematyka dydaktyczno-historyczna na Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich (1880–2019)
(Didactics of history during the General Congresses of Polish historians, 1880–2019)


RECENZJE

Andrzej Nowak, O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, Kraków 2019 (Rafał Stobiecki)Piotr Biliński, Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017 (Andrzej Wierzbicki)

 


Lista recenzentów „Klio Polskiej” 2020

Produkty powiązane