Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVII (2019), red. Maria Koczerska Zobacz większe

Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. LVII (2019), red. Maria Koczerska

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2019, p-ISSN 0081-7147

Więcej szczegółów

22 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści


Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulaminNagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2018 r.


Rozprawy

Miłosz SOSNOWSKI – Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. „Legendarium Magdeburgense” – utwory hagiograficzne i kalendarzRafał RUTKOWSKI – Dwuwiersz o Mieszku III Starym. Przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5)Barbara KACZYŃSKA – Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej


Karolina Kinga FIGASZEWSKA – Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie

 

Materiały

Jakub TUREK – „Nos fratres conventus sancti Adalberti”. Dokumenty wystawione przez konwent dominikanów wrocławskich w latach 1390–1424

 

Szymon TITKOW – Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny

 

Tomasz KAŁUSKI – Od przedstawień figuralnych do heraldycznych. Opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza
do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku

 

 

Krzysztof CHŁAPOWSKI – The Summary of Metrica Regni Poloniae no. 139 dated to 1595

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

Dyskusja o podstawach chrześcijaństwa i kultury piśmienniczej w Polsce (Vratislav Vaníček)

 

Potknięcia na ślubnym kobiercu. Uwagi do edycji najstarszej księgi metrykalnej łacińskiej katedry we Lwowie (Renata Trawka)

 

Utracone dziedzictwo. Rękopisy średniowieczne Biblioteki Narodowej w monografi i Jerzego Kaliszuka, Codices deperditi.
Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej (Krzysztof Bracha)

 

W kręgu prac XVII-wiecznego heraldyka. W związku z nową edycją „Nomenclatora” Wojciecha Wijuka Kojałowicza (Jan Jurkiewicz)

 

Recenzje


Zapiski krytyczne


Kronika

 

 

Polemika

Aliaksandr Hrusza, Odpowiedź na recenzję dr Rūty Čapaitė

 

Rūta Čapaitė, Odpowiedź na odpowiedź Aliaksandra Hruszy

 

Spis skrótów


Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”

Produkty powiązane