Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 18 (2020), red. Tomasz Szarota Zobacz większe

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 18 (2020), red. Tomasz Szarota

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2020, s. 350, 165x240 mm, e-ISSN 2450-8365
p-ISSN 2450-8357

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

STUDIA

Stefan Dudra, Spór o jurysdykcję nad parafiami w województwie białostockim jako element konfliktu między Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Patriarchatem Moskiewskim

 

Dariusz Jarosz, Od dożywocia do emerytury. Ewolucja systemu zabezpieczenia starości na wsi polskiej w latach 1945–1989 i jej echa w korespondencji chłopskiej

Piotr Donefner, Włodzimierz Sokorski jako prezes Radiokomitetu w latach 1956–1972. Pozycja polityczna w elicie władzy

 

Natalia Jarska, Praca zawodowa kobiet a relacje małżeńskie w powojennej Polsce. Analiza materiałów konkursów pamiętnikarskich z lat 1963, 1964 i 1974


Tomasz Szarota, Film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie…” (1978) – refleksje i komentarze historyka

 

Daniel Wicenty, Gdańscy dziennikarze nomenklaturowi: portret zbiorowy

 

Jakub Kufel, Wojciech Polak, Reakcje władz na zagrożenia bezpieczeństwa związane z przemianami demokratycznymi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

 Michał Przeperski, Anatomia kreacji. Przypadek Dzienników politycznych Mieczysława F. Rakowskiego

LEKSYKON HISTORII SPOŁECZNEJ PRL

Krzysztof Kosiński, Alkohol w PRL

 

MATERIAŁY 

Krzysztof Lesiakowski, Korupcja ludzi z ekipy Edwarda Gierka. Wspomnienia wiceprezesa NIK Władysława Piłatowskiego z lat 1980–1981

 

PRZYCZYNKI

Radosław Ptaszyński, Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera

RECENZJE

Bruno Kamiński, Fear Management. Foreign Th reats in the Post-War Polish Propaganda. The Influence and the Reception of the Communist Media (1944–1956)(Hubert Wilk)  

Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. Michał Przeperski, Paweł Sasanka (Piotr Donefner)

 

 Miklós Mitrovits, Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989 (Michał Przeperski)

 

Patryk Pleskot, Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego (Jerzy Eisler)

 

Wykaz skrótów

Produkty powiązane