Płatność za zamówienie odbywa się poprzez wpłatę na konto bankowe Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (numer wyświetla się również po złożeniu zamówienia)

Bank: BGK, numer konta: 31 1130 1017 0020 1463 2420 0001

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

ul. Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa.

W tytule płatności należy podać tytuł otrzymanego zamówienia.