Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, pod redakcją Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera

Nowy produkt

Warszawa 2016, IH PAN, s. 295, miękka oprawa, 125x180 mm., ISBN 978-83-63352-65-3

Więcej szczegółów

13 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Ambona jest zbiorem artykułów poświęconych kulturze średniowiecza. Teksty te, ułożone wedle chronologii opisanych zjawisk i procesów, dotyczą: wagi modlitwy Kościoła i pracy ewangelizacyjnej wczesnośredniowiecznego misjonarza, kształtowania się struktury dynastycznej w jedenastowiecznych Czechach, roli funkcji kościelnych w lokacji średniowiecznego Poznania, dziejów zgromadzeń cysterek w Inflantach , wiedzy pierwszych kartografów italskich na temat Polski, kazań uniwersyteckiego mówcy i katedralnego kaznodziei Stanisława ze Skarbimierza , ostatniej podróży mistrza Jana Husa (do Konstancji), alegorii koguta w średniowiecznej refleksji nad misją kaznodziejską, obaw wrocławskich rajców w kwestii polityki papieża Piusa II wobec Jerzego z Podiepradów, działalności duszpasterskiej rabina Mojżesza Minca w gminie poznańskiej w końcu XV wieku. Mimo znacznej różnorodności tych tekstów, niemal wszystkie łączą się z wczesną historią środkowe Europy, przede wszystkim Polski i Czech, i niemal wszystkie dotyczą misji duszpasterskiej. Wokół tego regionu i wokół artis praedicandi, społecznego i duchowego oddziaływania kaznodziejskiej ambony właśnie koncentrowały się dotychczasowe badania Stanisława Byliny, świetnego mediewisty i wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, któremu niniejszy tom studiów jest dedykowany.

Ambona stanowi trzeci tom serii wydawniczej, w której grupa historyków związana z Zakładem Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN poświęca swe prace wybitnym badaczom i nauczycielom: Bronisławowi Geremkowi (Źródło, 2003), Halinie Manikowskiej (Lustro, 2013) i – dzisiaj – Stanisławowi Bylinie. 

Produkty powiązane