Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi, pod red. W. Brojera

Odnowione

IH PAN, Warszawa 2003, okładka twarda, 130x190 mm, s. 215, ISBN 83-88909-14-2

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Tomik jest zbiorem tekstów o średniowieczu. Ułożone wedle chronologii opisanych zjawisk i procesów dotyczą: dwunastowiecznego obyczaju politycznego; przemian w retoryce kaznodziejskiej XII i XIII w.; późnośredniowiecznych przedstawień na pieczęciach zakonnych; obyczaju seksualnego we Florencji końca XIV w.; kształtowania się stereotypu „spisku żydowskiego” w wieku XV; sposobów kontroli i marginalizacji pewnych przejawów pobożności zbiorowej u schyłku średniowiecza; wreszcie, wiedzy i świadomości geograficznej w Niemczech na progu ery nowożytnej. Książka zadedykowana jest Bronisławowi Geremkowi. Rozległość tematyki, różnorodność typów wykorzystanych źródeł i wielość metod ich analizy mogą świadczyć o bogactwie inspiracji, których Źródłem stał się dla autorów adresat tomiku.

Spis treści
Zbigniew Dalewski    Polityka, rytuał i tekst    11

Wojciech Brojer    Ewolucja exemplumw XII i XIII w.    39

Grażyna Klimecka    Średniowieczne pieczęcie klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku    83

Halina Manikowska    Sodoma i Gomora w czternastowiecznej Florencji? 103

Hanna Zaremska    Zmowa śląskich Żydów    135

Stanisław Bylina    Cuda we własnej parafii.

Trzy wielkopolskie kulty pielgrzymkowe ze schyłku średniowiecza    165

Wojciech Iwańczak    Johannes Schöner — twórca globusów    189

Produkty powiązane