Księga. Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej, pod red. Haliny Manikowskiej

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2018, oprawa twarda, s. 289, ISBN 978-83-65880-46-8

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Tomik jest zbiorem tekstów, dla których inspiracją stała się twórczość naukowa Hanny Zaremskiej. Dotyczą one losów asz-kenazyjskiego rodu Kalonimidow, funkcji pokuty monarszej, kary za czyn zoofilii w Rewalu (Tallinie), opowieści o porwaniu złoczyńcy przez diabła, ochrony granic przez osadzanych na nich bandytów, kronikarskiej zapiski o pobycie Jana Kapistrana we Wrocławiu, cudów i rozumienia świętości księżnej Kingi, piętnastowiecznej pochwały Krakowa, florenckich matematyków-mierniczych, tajemniczych biskupów ormiańskich na Islandii. Zakres tematyczny i chronologiczny artykułów, chociaż szeroki, tylko w niewielkim stopniu oddaje rozległość badań Jubilatki. Układają się one w charakterystyczny dla kultury średniowiecznej produkt - księgę-kodeks, swoistą bibliotekę, zawierającą podstawowy i w tej formie wielokrotnie powielany korpus tekstów w jednej lub więcej dziedzinach wiedzy. Powstająca przez niemal pół wieku „księga” Hanny Zaremskiej ma jeszcze jedną właściwość, zarezerwowaną dla pionierskich dzieł najwybitniejszych uczonych: wskazuje mediewistom, nie tylko polskim, pola nieodkryte bądź zaniedbane i metody ich uprawy. Znalazły się wśród nich m.in. bractwa religijne i obowiązki żywych wobec zmarłych, późnośredniowieczne społeczeństwo miejskie w lustrze jego codzienności, święta i zapisów ostatniej woli, przestępczość i jej zwalczanie, ukazane najpełniej w studium katowskiego zajęcia i w opowieści o banitach. Plon bodaj najobfitszy wydało ostatnie dwudziestolecie Jej badań, poświęcone historii Żydów. Tworząc w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin galerię średniowieczną, obdarzyła tym plonem hojnie także setki tysięcy zwiedzających tamtejszą wystawę główną.


Spis treści
Wojciech Brojer
Żydowski ród kontestacji. Kalonimidzi w Nadrenii do końca XII wieku
9
Zbigniew Dalewski
Pokuta Bolesława Chrobrego
73
Maja Gąssowska
Naganny występek czy zbrodnia? Prawo lubeckie a tradycja Kościoła
Wschodniego wobec tzw. praktyk niezgodnych z naturą. Casus z 1494 roku
103
Antoni Grabowski
Sprawiedliwość rękami diabła
117
Robert Kasperski
O legio mesaburiorum i innych grupach wojowników uwag kilka
137
Halina Manikowska
Eine erschreckliche Sache mit den Juden. Piotr Eschenloer o udziale Jana Kapistrana w procesie i kaźni Żydów we Wrocławiu
w 1453 roku
161
Roman Michałowski
Wizja Kingi, księżnej krakowskiej. Przyczynek do historii świętych rodzin w średniowieczu
201
Piotr Okniński
Tomasza Paryskiego „Pochwała Krakowa” (ok. 1415)
217
Anna Pomierny- Wąsińska
Tommaso Davizzi - abakista i mierniczy czternastowiecznej Florencji
229
Rafał Rutkowski
Trzech ormiańskich pseudobiskupów na Islandii (XI w.) 259

Produkty powiązane