Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, pod redakcją Krzysztofa Brachy i Wojciecha Brojera

New product

s. 295, twarda oprawa, 125x180 mm.

More details

12 Items

20,00 zł tax incl.

More info

Ambona jest zbiorem artykułów poświęconych kulturze średniowiecza. Teksty te, ułożone wedle chronologii opisanych zjawisk i procesów, dotyczą: wagi modlitwy Kościoła i pracy ewangelizacyjnej wczesnośredniowiecznego misjonarza, kształtowania się struktury dynastycznej w jedenastowiecznych Czechach, roli funkcji kościelnych w lokacji średniowiecznego Poznania, dziejów zgromadzeń cysterek w Inflantach , wiedzy pierwszych kartografów italskich na temat Polski, kazań uniwersyteckiego mówcy i katedralnego kaznodziei Stanisława ze Skarbimierza , ostatniej podróży mistrza Jana Husa (do Konstancji), alegorii koguta w średniowiecznej refleksji nad misją kaznodziejską, obaw wrocławskich rajców w kwestii polityki papieża Piusa II wobec Jerzego z Podiepradów, działalności duszpasterskiej rabina Mojżesza Minca w gminie poznańskiej w końcu XV wieku. Mimo znacznej różnorodności tych tekstów, niemal wszystkie łączą się z wczesną historią środkowe Europy, przede wszystkim Polski i Czech, i niemal wszystkie dotyczą misji duszpasterskiej. Wokół tego regionu i wokół artis praedicandi, społecznego i duchowego oddziaływania kaznodziejskiej ambony właśnie koncentrowały się dotychczasowe badania Stanisława Byliny, świetnego mediewisty i wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, któremu niniejszy tom studiów jest dedykowany.

Ambona stanowi trzeci tom serii wydawniczej, w której grupa historyków związana z Zakładem Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN poświęca swe prace wybitnym badaczom i nauczycielom: Bronisławowi Geremkowi (Źródło, 2003), Halinie Manikowskiej (Lustro, 2013) i – dzisiaj – Stanisławowi Bylinie. 

Accessories