Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, pod red. Tomasza Paneckiego i Marka Słonia Zobacz większe

Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, pod red. Tomasza Paneckiego i Marka Słonia

Nowy produkt

cz. I: Mapy, cz. II: Komentarz, oprac. R. Czaja, M. Hlebionek, P. Kann, Z. Maciakowska, D. Maciuszek, K. Mikulski, T. Nowicki, T. Panecki, W. Sieradzan, K. Słomska-Przech, P. Swoboda, M. G. Zieliński, T. Związek

Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, s. 169, ISBN 9788366911079

(Seria: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. Suplement, pod red. Henryka Rutkowskiego i Marka Słonia)

Więcej szczegółów

19 Przedmioty

70,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI
Przedmowa .................................................................................................................Marek Słoń 7
Wykaz skrótów .............................................................................................................................. 10
Granice jednostek administracji kościelnej ....................................................... Tomasz Nowicki 14
Aneks. Zestawienie jednostek administracji kościelnej w Prusach Królewskich ................... 27
Nazewnictwo ....................................................................................................... Paweł Swoboda 31
Drogi .................................................................................................................. Tomasz Związek 42
Chełmno w drugiej połowie XVI wieku ............................................ Marek Grzegorz Zieliński 46
Malbork w drugiej połowie XVI wieku ........................................................ Wiesław Sieradzan 62
Gdańsk około 1600 roku ............................................................................... Zofia Maciakowska 75
Elbląg w drugiej połowie XVI wieku ..................................................................... Roman Czaja 96
Herby prowincji, województw i miast ............................................................ Marcin Hlebionek 105
Indeks miejscowości .................................................................................................................... 111
Indeks nazw fizjograficznych ........................................................................................................ 152 
Royal Prussia in the second half of the 16th century. Supplement ............................................... 157
Königlich Preußen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Supplement ............................... 161
Spis map tekstowych (List of Text Maps, Verzeichnis von Textkarten) ...................................... 166
Spis map w części I (List of Maps in Part I, Kartenverzeichnis im Teil I) .................................. 167
Legenda mapy głównej (Legend of the Main Map, Legende der Hauptkarte) ............................. 168

Produkty powiązane