Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Duży, przy współpracy A. Borka i M. Słomskiego Zobacz większe

Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Duży, przy współpracy A. Borka i M. Słomskiego

Nowy produkt

oprac. A. Borek, W. Duży, M. Frąś, M. Hlebionek, D. Karczewski, A. Kwiatkowski, D. Maciuszek, T. Michalski, T. Panecki, K. Słomska-Przech, M. Słomski, P. Swoboda, P. Szwedo-Kiełczewska, U. Zachara-Związek, T. Związek, część I: Mapy. Plany, część II: Komentarz. Indeksy, Warszawa 2021, oprawa miękka, A4, s. 274, map 9 +  [13], ISBN 978-83-65880-93-2

Więcej szczegółów

8 Przedmioty

70,00 zł brutto

Więcej informacji

Seria Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 6, red. H. Rutkowski, M. Słoń.

Kolejny tom serii Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku dotyczy tym razem Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku. W tomie scharakteryzowano najważniejsze źródła pisane i kartograficzne, stanowiące podstawę opracowania. Ponadto, zawarto w nim informacje o sieci osadniczej analizowanego regionu, podziałach administracyjnych i kościelnych, stosunkach własnościowych, warunkach środowiskowych, nazewnictwie oraz sieci komunikacyjnej regionu będącego przedmiotem opracowania. Zwrócono również uwagę na przestrzeń głównych miast kujawskich i dobrzyńskich, a także heraldykę wojewódzką i miejską. Jest to jeden z ostatnich tomów całej serii wydawniczej Atlasu Historycznego Polski.

Produkty powiązane