Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, pod red. K. Chłapowskiego i M. Słonia Zobacz większe

Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, pod red. K. Chłapowskiego i M. Słonia

Nowy produkt

oprac. A. Borek, K. Chłapowski, P. Dembiński, M. Gochna, D. Kram, M. Kuc-Czerep, A. P. Orłowska, T. Panecki, E. Rutkowska, K. Słomska, M. Słomski, M. Słoń, U. Sowina, M. Stępniak, J. Suproniuk, P. Swoboda, B. Szady, T. Związek

IH PAN, Warszawa 2017, s. 502, map 12 + [14], waga 1958 g., 210x295 mm, ISBN 978-83-63352-90-5

(Seria: Atlas historyczny Polski, pod red. H. Rutkowskiego i M. Słonia)

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

70,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI
Wstęp.....................................................................................Krzysztof    Chłapowski,    Marek    Słoń    7

Wykaz skrótów............................................................................................................................. 13

ŹRÓDŁA

Źródła pisane.........................................................................................................Marek    Słoń    20

Aneks. Rejestry poborowe................................................................................................. 26

Źródła kartograficzne....................................................................................Tomasz    Panecki    29

METODA I WYNIKI

Środowisko geograficzne.........................................................................Elżbieta    Rutkowska    38

PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

Granice państwowych jednostek terytorialnych............................................Michał    Gochna    46

Granice jednostek administracji kościelnej. A. Diecezja gnieźnieńska

i włocławska.............................................................................................Arkadiusz    Borek    65

Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezja poznańska

i wrocławska...............................................................................................Bogumił    Szady    92

Aneks. Zestawienie jednostek administracji kościelnej

w Wielkopolsce............................................................................................................. 122

Zbory różnowiercze w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI    wieku.......Marta Kuc-Czerep    128

Aneks. Zestawienie zborów ewangelickich w    Wielkopolsce............................................. 148

Żydzi w miastach Wielkopolski..............................................................Jarosław    Suproniuk    150

Aneks I. Wykaz miast województwa kaliskiego, w których

poświadczona jest obecność ludności    żydowskiej w    drugiej połowie XVI w.............. 165

Aneks II. Wykaz miast województwa poznańskiego, w których

poświadczona jest obecność ludności żydowskiej w drugiej połowie XVI w.............. 171

OSADNICTWO

Lokalizacja miejscowości..................................................Arkadiusz    Borek, Michał Słomski 177

Charakter i wielkość osiedli: osady wiejskie...................................,.............Michał    Gochna    203

Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka w Wielkopolsce

w drugiej połowie XVI wieku............................................................Jarosław    Suproniuk    209

Charakter i wielkość osiedli: zamki i opactwa...............................................Michał    Słomski    222

Przynależność własnościowa osiedli ...................................................Krzysztof    Chłapowski    230

Aneks I. Dobra królewskie w końcu XVI w...................................................................... 242

Aneks II. Dobra w posiadaniu instytucji kościelnych w końcu XVI w............................. 245

Aneks III. Własność miejska w drugiej połowie XVI w................................................... 250

Aneks IV. Więksi szlacheccy właściciele ziemscy ok. 1580    r........................................... 251

Aneks V. Komentarz do mapy: Rozmieszczenie własności ziemskiej

w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w.................................................................. 256

Nazewnictwo..................................................................................................Paweł Swoboda    258

Drogi..............................................................................................................Tomasz Związek    268
PLANY MIAST

Wprowadzenie......................................................................................................Marek    Słoń    291

Poznański zespół osadniczy........................................................................Paweł Dembiński 292

Kalisz w połowie XVI wieku.................Urszula    Sowina,    Tomasz Związek, Tomasz Panecki 313

Gnieźnieński zespół osadniczy.........................................................Anna    Paulina    Orłowska    333

Wschowa.......................................................................................................Arkadiusz    Borek    348

Kościan ............................................................................................................Dariusz    Kram    368

Dolsk...............................................................................................................Michał    Słomski    380

Pleszew...............................................................................Milena Stępniak, Michał Gochna 399

Herby..............................................................................................................Michał    Gochna    412

Indeks miejscowości..................................................................................................................... 415

Indeks nazw fizjograficznych....................................................................................................... 470

The Historical Atlas of Poland. Wielkopolska in the Second Half

of the 16th Century.............................................................................................................. 481

Historischer Atlas Polens. Großpolen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts............................... 489

Spis tabel (Tables, Tabellen)......................................................................................................... 497

Spis map tekstowych (List of Text Maps, Verzeichnis von Textkarten)....................................... 499

Spis map w części I (List of Maps in Part I, Kartenverzeichnis im Teil I)................................... 500

Legenda mapy głównej (Legend of Main Map, Legende der Hauptkarte)................................... 501

SPIS MAP TEKSTOWYCH
Zasięgi przestrzenne wybranych map dawnych......................................... 34

Regiony fizycznogeograficzne województwa poznańskiego i kaliskiego..................... 40

Starostwa grodowe w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w............................. 49

Granice parafii na terenie Kalisza i jego przedmieść w XVI w............................. 87

Żydzi w Wielkopolsce do XIV i w XV w............................................. 153

Żydzi w Wielkopolsce do 1507 r..................................................... 155

Żydzi w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w........................................ 161

Sieć miejska Wielkopolski w drugiej połowie XVI w....................................211

Zamki w Wielkopolsce w XVI w.....................................................227

Przestrzenne rozmieszczenie karczem nieopłacających podatków w drugiej połowie XVI w.

w Wielkopolsce na podstawie danych z rejestrów poborowych........................283

Opodatkowane łany kmiece w okolicach Kalisza w 1564 r...............................330

Hipotetyczne zmiany zasięgu Jeziora Dolskie..........................................385

SPIS MAP W CZĘŚCI I

IA. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku - województwo poznańskie

IB. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku - województwo kaliskie

2. Podziały kościelne Wielkopolski w końcu XVI wieku

3. Gminy różnowiercze w Wielkopolsce w końcu XVI wieku

4. Rozmieszczenie własności ziemskiej w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI wieku

5. Ważniejsze drogi Wielkopolski w XVI wieku

6. Poznań w drugiej połowie XVI wieku

7. Kalisz w połowie XVI wieku

8. Gniezno w drugiej połowie XVI wieku

9. Wschowa w drugiej połowie XVI wieku

10. Kościan w drugiej połowie XVI wieku

11. Dolsk w drugiej połowie XVI wieku

12. Pleszew w drugiej połowie XVI wieku
Produkty powiązane