Narodziny miasta komunalnego. Struktury ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy gospodarcze Krakowa w XIII wieku, Piotr Okniński Zobacz większe

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 16 (2018), red. Tomasz Szarota

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2018, s. 323, 165x240 mm, e-ISSN 2450-8365
p-ISSN 2450-8357

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
STUDIA
Krzysztof Łagojda, Więzienie karno-śledcze w Kłodzku w latach 1945–1953 (1956).
Zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Pobór, wcielenie, „pruska dyscyplina”, dezercje.
Wstęp do badań nad historią społeczną służby wojskowej w stalinowskiej
Polsce (1950–1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Paweł Sasanka, Historia walki na dwa fronty. Władza – prasa – dziennikarze 1953–
1955/1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Aleksander Długołęcki, Zamknięcie „Przeglądu Kulturalnego” i otwarcie „Kultury”
w 1963 roku – sukces moczarowców w ich walce o wpływy w środowisku
inteligencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Jan Olaszek, Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Bogusław Tracz, Zen na poddaszu. Przyczynek do recepcji buddyzmu w Polsce . . 203
Ewelina Szpak, „Zdrowie na peryferiach”. Lecznictwo i opieka zdrowotna w praktyce
codziennej pierwszych dwóch dekad PRL na przykładzie listów do władz . . . . 227
Piotr Ośko, Struktury poziome PZPR w warszawskim środowisku naukowym
w latach 1980–1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Dariusz Jarosz, Zarys przygotowywanego kompendium wiedzy o historii społecznej
Polski 1944–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Krzysztof Kosiński, Różowa jutrzenka rzeczywistości. Jerzy Kochanowski, Rewolucja
międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
RECENZJE
Piotr Ossowski, Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka
– działaczka – łodzianka (Michał Przeperski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Karolina Bittner, Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej
(Piotr Donefner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Krzysztof Lesiakowski, Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1945–1947 (Michał Studniarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza
i samochody w Polsce 1945–1970 (Andrzej Zawistowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Brian Porter-Szűcs, Poland in the Modern World. Beyond Martyrdom (Bartosz
Kaliski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Produkty powiązane