Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 17 (2019), red. Tomasz Szarota Zobacz większe

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 17 (2019), red. Tomasz Szarota

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2019, s. 359, 165x240 mm, e-ISSN 2450-8365
p-ISSN 2450-8357

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

STUDIA

Tomasz Osiński, Ziemianie w prasowym rysunku satyrycznym 1944–1956 . . . . . . 5

Jan Olaszek, Dwie próby rozliczenia się środowiska literackie go ze stalinizmem . . 39

Dariusz Jarosz, Wielka masakra psów w Polsce gomułkowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Maria Pasztor, Polsko-belgijska „wojna” o Kongo (1960–1963) . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Adam Dziuba, Czy jutro wybuchnie wojna? Władze i społeczeństwo w czasie kryzysów

berlińskiego i kubańskiego z lat 1961–1962 (na przykładzie województwa

katowickiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Grzegorz Miernik, „Socjalistyczny zakład pracy” w listach do władz z pierwszej

połowy lat siedemdziesiątych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Ewelina Szpak, Nie(wy)godna starość. Los ludzi starych w świetle PRL-owskich

skarg i zażaleń w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych . . . . . . . . . . . . . . . 235

Bartosz Kaliski, Jiří Lederer (1922–1983) – dziennikarz, dysydent, wygnaniec polityczny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Piotr Donefner, Sekretarz propagandy sukcesu. Jerzy Łukaszewicz – przyczynek

do biografii politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

LEKSYKON HISTORII SPOŁECZNEJ P R L

Dariusz Jarosz, Mięso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Hubert Wilk, Motoryzacja w Polsce (1945–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

RECENZJE

Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie

mówione (Michał Studniarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Przemysław Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990 (Jerzy

Eisler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Produkty powiązane