Rocznik Lituanistyczny, t. I (2015), red. Andrzej Zakrzewski Zobacz większe

Rocznik Lituanistyczny, t. I (2015), red. Andrzej Zakrzewski

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, oprawa miękka, 165x240 mm., s. 267, ISSN 2450-8446

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

„ROCZNIK LITUANISTYCZNY” 1 (2015)


Spis treści
Darius Baronas, Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu
krzyżacko-litewskim w XIV wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Brigandage and brigands along the Lithuanian-Prussian-Livonian frontier in the
fourteenth century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej
w biskupstwie wileńskim w XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19
Problems with the implementation of the Tridentine reforms in the bishopric of
Vilna in the sixteenth century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    34

Andrea Mariani, Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej.
Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    37
Court chaplains in the Lithuanian Province of the Society of Jesus. Between Order
legislation and everyday practice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    79

Przemysław Gawron, Udział hetmanów litewskich w przygotowaniu kampanii
wojennej na przykładzie zmagań ze Szwecją w roku 1625. . . . . . . . . . . . . . . . . .    83
Lithuanian hetmans’ importance for military preparation in Grand Duchy. Case
of Livonian campaign, 1625–1626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Michał Tomasz Wójciuk, Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne
i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach
narracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Atmospheric phenomena, meteorological elements and natural disasters in Lithuania
in years 1697–1763 in some narrative sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Irena Bieńkowska, Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola
Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła. . . . . . . . . . . . . . . 171
Musical patronage of the Radziwill family in the eighteenth century – from Karol
Stanislaw to Karol Stanislaw “Panie Kochanku” Radziwill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Alicja Dacewicz, Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Franciscan Musical Inventories from second half of the Seventeenth Century in
the collection of the Vilnius University Library. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Oksana Shkurgan, Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego
w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich
i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Sacred Songs printed by father Tymoteusz Szczurowski in the context of repertoire
performed in Roman Catholic and Uniate communities in Polish-Lithuanian
Commonwealth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Rima Cicėniene, Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie
Litewskim w XIV – połowie XVI wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
The manuscript book and the life of the society on the Grand Duchy of Lithuania
from the XIVth until the middle of the XVIth centuries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Mariola Jarczykowa, Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego
piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych
metodologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 251
The new sources to literary and bibliological researches on the old literature of
the Grand Duchy of Lithuania in the light of contemporary methodologies. . . . . . 264

Oksana Shkurgan, Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego
w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich
i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Sacred Songs printed by father Tymoteusz Szczurowski in the context of repertoire
performed in Roman Catholic and Uniate communities in Polish-Lithuanian
Commonwealth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Rima Cicėniene, Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie
Litewskim w XIV – połowie XVI wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
The manuscript book and the life of the society on the Grand Duchy of Lithuania
from the XIVth until the middle of the XVIth centuries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Mariola Jarczykowa, Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego
piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych
metodologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 251
The new sources to literary and bibliological researches on the old literature of
the Grand Duchy of Lithuania in the light of contemporary methodologies. . . . . . 264

Produkty powiązane