Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności Zobacz większe

Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności

Nowy produkt

red. Elżbieta Znamierowska-Rakk, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, B5, ss. 203, ISBN 978-83-7543-191-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka stanowi owoc współpracy naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Bałkanistyki Bułgarskiej Akademii Nauk. Obejmuje zarówno państwa położone w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jak i kraje usytuowane na jej obrzeżach. Teksty poświęcono problematyce terytorialno-granicznej w różnych epokach: panowania imperium osmańskiego i emancypacyjnych dążeń zniewolonych przezeń narodów (XVII–XIX wiek), wojen bałkańskich, międzywojnia, obu wojen światowych, powojennego systemu politycznego oraz współczesności.

Spis treści

Wstęp (Elżbieta Znamierowska-Rakk)

Ilona Czamańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zmiany terytorialne oraz funkcjonalne Mołdawii i Wołoszczyzny w XIII–XXI w.

Rumiana Komsałowa (Uniwersytet w Płowdiwie), Prawosławie jako czynnik kształtowania etniczno-terytorialnych granic Bułgarii w ramach Imperium Otomańskiego (XVIII–XIX w.)

Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski), Rozwój terytorialny Czarnogóry w XIX i XX w. a jej położenie międzynarodowe

Wojciech Szczepański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Centrum i peryferie albańskiego odrodzenia narodowego (koniec XIX w. – początek XX w.)

Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Albańczycy w Macedonii na przełomie XIX i XX w.

Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Polsko-czeski spór na Śląsku Cieszyńskim na początku XX w. w publikacjach „Świata Słowiańskiego” w latach 1905–1914

Mieczysław Tanty (Uniwersytet Warszawski), Terytorialne aspiracje uczestników wojen bałkańskich (1912–1913)

Elżbieta Znamierowska-Rakk (Instytut Historii PAN w Warszawie), Problem granicy bułgarsko-greckiej na konferencji w Bukareszcie w 1913 r.

Krzysztof Buchowski (Uniwersytet w Białymstoku), Granica polsko-litewska i jej kontestacja w XX w.

Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Spory o granicę czechosłowacko-austriacką po I wojnie światowej (1918–1921)

Daniel Boćkowski (Instytut Historii PAN w Warszawie), Granica polsko-białoruska 1919–1940 jako wynik imperialnej gry Kremla

Iskra Baewa (Uniwersytet Sofijski), Bułgaria po II wojnie światowej. Od peryferii bloku wschodniego do centrum Bałkanów

Agop Garabedjan (Instytut Bałkanistyki BAN w Sofii), Kwestionowane status quo: egejski szelf kontynentalny w stosunkach grecko-tureckich w drugiej połowie lat 70. XX w.

Renata Rozbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Polska w Schengen. Nowy wymiar stosunków międzynarodowych z Białorusią, Rosją i Ukrainą w oparciu o polskie publikacje prasowe

Produkty powiązane