Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk Zobacz większe

Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007, B5, ss. 230, ISBN 978-83-7543-012-7

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Analiza naukowa przeprowadzona w poszczególnych tekstach obejmuje dzieje narodów i państw usytuowanych nie tylko w centrum i na obrzeżach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również poza jej umownymi granicami (ludność średniowiecznej Rusi, Serbołużyczanie, Grecy i Turcy), ujmując wybrane aspekty w okresie od średniowiecza do współczesności. W rezultacie otrzymujemy dynamiczny, szeroki i niezwykle zróżnicowany obraz procesów integracyjnych (lub dezintegracyjnych) oraz identyfikacyjnych w makroregionie środkowego wschodu naszego kontynentu.

Spis treści

Słowo wstępne (Elżbieta Znamierowska-Rakk)

In memoriam. Profesor Tadeusz Wasilewski (8 IV 1933 – 9 IX 2005) (Grzegorz Rostkowski)

Rumjana Komsałowa, Procesy zjednoczeniowe w Europie Południowo-Wschodniej a bałkańska elita polityczna w okresie średniowiecza

Grzegorz Rostkowski, Kulty najważniejszych świętych bizantyńskich i ruskich jako czynnik integrujący ziemie ruskie (do najazdów mongolskich)

Ekaterina Weczewa, Bułgarscy katolicy na drodze ku idei narodowej

Ilija Todew, Tożsamość narodowa a projekty zjednoczeniowe w okresie bułgarskiego odrodzenia

Mieczysław Tanty, Integrowanie Słowian w oparciu o wspólnotę języka w zamysłach i działaniu panslawistów rosyjskich w XIX wieku

Wojciech Szczepański, Specyfika albańskiego procesu narodowotwórczego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do I wojny światowej)

Marijana Stamowa, Na drodze do narodowego zjednoczenia narodu albańskiego (187–-1944)

Dariusz Matelski, Tożsamość narodowa i procesy integracyjne Serbołużyczan w Rzeszy Niemieckiej (od średniowiecza do współczesności)

Irena Stawowy-Kawka, Macedońskie idee wspólnotowe. Metodiji Szatorowa-Szarlo spór z Kominternem i bałkańskimi partiami komunistycznymi

Witold Szulc, Czynniki integrujące i dezintegrujące gospodarkę Jugosławii w latach międzywojennych

Andrzej Essen, Mała Ententa a Bułgaria w okresie międzywojennym

Daniel Boćkowski, Polityka państwa radzieckiego wobec ludności białoruskiej na północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej (na przykładzie obwodu białostockiego)

Elżbieta Znamierowska-Rakk, Stalin wobec koncepcji federacji Słowian południowych (1944–1948)

Iskra Baewa, Lata sześćdziesiąte – kryzys tożsamości narodowej w Europie Wschodniej

Agop Garabedjan, Tożsamości etniczne Bałkanów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i ich analogie w procesie integracji europejskiej

Jędrzej Paszkiewicz, Problem integracji Serbów powracających do Chorwacji ze społeczeństwem i strukturami państwa chorwackiego (2000–2005

Produkty powiązane