Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), Tom II, wyd. Jerzy Dygdała

Nowy produkt

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), Tom II: W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708-1709. Listy królewskiego sekretarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy, wyd. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2019, s. 362, ISBN 978-83-65880-63-5

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Najmniej znanym okresem życia króla Stanisława Leszczyńskiego są lata 1706-1709. Zachowały się jednak źródła pozwalające dzień po dniu przedstawić losy tego niefortunnego władcy w tym właśnie czasie. Publikowane tu listy dwóch królewskich sekretarzy przynoszą wiele cennych informacji o wydarzeniach politycznych i militarnych, a także dają obraz życia codziennego na królewskim dworze, stale zmieniającym miejsce pobytu. Dobrze ilustrują też bezradność Leszczyńskiego, cały czas uzależnionego od szwedzkiej pomocy wojskowej i finansowej, niemogącego doprowadzić do pojednania w Rzeczypospolitej, ustępującego praktycznie we wszystkim Karolowi XII i jego generałom.

Tom 1 zawiera listy z lat 1706-1708, kiedy to Leszczyński, towarzysząc Karolowi XII, przebywał w Saksonii, po czym przez Wielkopolskę i Mazowsze udał się na Litwę. W tomie II, obejmującym lata 1708— 1709, opublikowane są listy informujące o pobycie króla Stanisława w Prusach Królewskich (po powrocie z Litwy), o powolnym marszu na południe Polski aż do Lwowa i o wycofaniu się stamtąd pod Jarosław. Na wiadomość o całkowitej klęsce szwedzkiego monarchy pod Połtawą schronił się Leszczyński w szwedzkim wówczas Szczecinie.

Spis treści
Przedmowa .........................................................7
Wykaz skrótów......................................................9
Listy, fragmenty z gazet pisanych i diariuszy ...........................11
Wykaz źródeł drukowanych i literatury do I i II tomu .................. 309
Uzupełnienia (errata) do tomu I .......................................315
Indeks osób.....................................................317
Indeks miejscowości i starostw...............................  346
Indeks rzeczowy................................................... 358

Produkty powiązane