Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541 Zobacz większe

Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541

Odnowione

wydali Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, IH PAN, Warszawa 2011, s. XXXVII, 419, il., oprawa twarda, 235x320 mm., ISBN 978-83-88909-91-7

Więcej szczegółów

12 Przedmioty

39,99 zł brutto

Więcej informacji

Jest to edycja ważnego źródła - księgi dziekańskiej, zwanej też metryką, księgą wydziałową lub księgą promocji, z okresu blisko półtora wieku po odnowieniu Uniwersytetu Krakowskiego przez Władysława Jagiełłę. Księga, przechowywana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, stanowi chronologiczne zestawienie promocji na stopnie naukowe, obejmujące około 5600 bakałarzy i około 1260 magistrów sztuk wraz z danymi na temat ich pochodzenia, a w części przypadków - także glossami informującymi o ich późniejszych losach, w tym osiągniętych godnościach uniwersyteckich, kościelnych i świeckich oraz datach i okolicznościach śmierci. Wydawcy podkreślają, że księga promocji jest ważnym przyczynkiem do zbiorowego portretu elity intelektualnej Polski i Europy Środkowej późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej. Zgodnie z nowoczesnymi zasadami edytorstwa źródeł omawiana książka zawiera zarówno barwne facsimile całej księgi promocji (s. 3 188), jak też jej tekst w opracowaniu krytycznym (s. 189 301).

SPIS TREŚCI
Wstęp........................................................................VII

Oldest Book of Promotions of the Faculty of Arts of the University of Cracow

1402-1541. Introduction..................................................XXXI

Wykaz skrótów................................................................XXXV

Księga promocji — obraz......................................................1

Księga promocji — tekst ......................................................189

Księga promocji — indeksy....................................................303

Indeks A - Graduaci według miejsc pochodzenia..........................305

Indeks B — Wiadomości z glos i nagłówków................................399

Wykaz dziekanów Wydziału Sztuk (1400-) 1402-1541 ......................416