Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 5: Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek

Nowy produkt

pod red. Henryka Lulewicza, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Andrzej Haratym, Andrej Macuk i Andrej Radaman, oprawa twarda, 155x215mm, s. 305, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65880-49-9

Więcej szczegółów

5 Przedmioty

35,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

WSTĘP    5

  1. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego

od połowy XIII do końca XIV wieku     5

  1. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa ziemi i województwa połockiego

w XV i XVI w. (do okupacji moskiewskiej Połocka 1563-1579)          11

  1. Województwo połockie w Rzeczypospolitej, jego terytorium i odnowiona hierarchia urzędnicza w latach 1566-1764 ....            24
  2. Województwo połockie w dobie stanisławowskiej 1764—1795           39
  3. Baza źródłowa        50
  4. Zasady wydania     51

WYKAZ SKRÓTÓW              53

ZIEMIA POŁOCKA I WOJEWÓDZTWO POŁOCKIE (koniec XIV w. - 1793 r.) . . 71

BOBROWNICZY połocki       71

BUDOWNICZY połocki         71

CELNIK połocki     77

CHORĄŻY połocki 77

CIWUN połocki      82

CZEŚNIK połocki   83

HORODNICZY połocki          95

KASZTELAN połocki            102

KLUCZNIK połocki               107

KONIUSZY połocki               108

KRAJCZY połocki  114

LEŚNICZY połocki117

ŁOWCZY połocki   118

MARSZALEK połocki            126

MIECZNIK połocki                126

MOSTOWNICZY połocki       134

NAMIESTNIK (starosta, wojewoda?) połocki       140

OBOŹNY połocki   143

PISARZ GRODZKI (pisarz wojewody) połocki     146

PISARZ ZIEMSKI połocki     149

PISARZ AKTOWY ZIEMIAŃSKI (ziemski) połocki             153

PISARZ DEKRETOWY (SĄDOWY) ZIEMIAŃSKI połocki  153

PODCZASZY połocki             153

PODKOMORZY połocki        164

PODSĘDEK połocki               167

PODSTOLI połocki,               169

PODWOJEWODZI (namiestnik starosty bądź wojewody) połocki        179

SĘDZIA GRODZKI połocki   184

SĘDZIA POGRANICZNY połocki         190

SĘDZIA ZIEMSKI połocki     193

SĘDZIA ZIEMIAŃSKI (ZIEMSKI) połocki          198

SKARBNIK połocki                200

STOLNIK połocki   213

STRAŻNIK połocki                223

STRUKCZASZY (trukczaszy) połocki   231

SUROGATOR GRODZKI połocki          233

SUROGATOR ZIEMSKI połocki           235

WOJEWODA połocki             236

WOJSKI połocki     242

WÓJT połocki         248

DZISNA  255

HORODNICZY dziśnieński    255

PISARZ GRODZKI dziśnieński              256

PODSTAROŚCI dziśnieński   256

SĘDZIA GRODZKI dziśnieński             257

STAROSTA GRODZKI dziśnieński       257

DRYSA   258

DZIERŻAWCA (STAROSTA) dryski     258

HORODN1CZY dryski           258

LEPEL    259

PISARZ GRODZKI lepelski    259

PODSTAROŚCI lepelski         259

SĘDZIA GRODZKI lepelski   259

STAROSTA GRODZKI lepelski             259

INDEKS NAZWISK 261

Produkty powiązane