Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby

Nowy produkt

pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Tomasz Jaszczołt, Andrej Radaman, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrej Macuk, Adam Danilczyk i Andrzej Haratym, oprawa twarda, 155x215mm, s. 262, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65880-76-5

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI
WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Ziemia mścisławska do 1566 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Województwo mścisławskie w latach 1566–1764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
III. Województwo mścisławskie w dobie stanisławowskiej 1764–1793 . . . . . . . . . 25
IV. Baza źródłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
V. Zasady wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
WOJEWÓDZTWO MŚCISŁAWSKIE (XVI–XVIII wiek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BUDOWNICZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
CHORĄŻY mścisławski (chorągiew żółta, w czerwonym polu herb) . . . . . . . . . . 51
CZEŚNIK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HORODNICZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
KASZTELAN mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
KONIUSZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
KRAJCZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ŁOWCZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
MARSZAŁEK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
MIECZNIK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
MOSTOWNICZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
OBOŹNY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PISARZ ZAMKOWY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
PISARZ GRODZKI (starościński) mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
PISARZ ZIEMSKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
PODCZASZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
PODKOMORZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
PODSĘDEK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
PODSTAROŚCI (namiestnik sądowy) mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
PODSTOLI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
SĘDZIA ZAMKOWY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
SĘDZIA GRODZKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
SĘDZIA POGRANICZNY (ZIEMSKI POGRANICZNY) mścisławski . . . . . . 151
SĘDZIA ZIEMSKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
SKARBNIK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
STAROSTA SĄDOWY (dzierżawca, namiestnik) mścisławski . . . . . . . . . . . . . . 165
STOLNIK mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
STRAŻNIK mścisławski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
STRUKCZASZY mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
SUROGATOR GRODZKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
SUROGATOR ZIEMSKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
WOJEWODA mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
WOJSKI mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
WÓJT mścisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
KRZYCZEW (STAROSTWO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
HORODNICZY krzyczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
NAMIESTNIK (dzierżawca, starosta) krzyczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
SKARBNIK krzyczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
STOLNIK krzyczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
RADOML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
HORODNICZY radomlski (radomelski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
NAMIESTNIK (dzierżawca, starosta) radomlski (radomelski) . . . . . . . . . . . . . . . 215
PISARZ zamku radomlskiego (radomelskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Produkty powiązane