Gdańsk 1945-1990. Materiały-studia-analizy, tom 1, pod red. nauk. Edmunda Kizika i Mirosława Golona

Nowy produkt

IH PAN, IPN, Gdańsk-Warszawa 2017, 20 il. kolor, s. 267, oprawa miękka, 165x235 mm, ISBN 978-83-65880-19-2

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Słowo od redaktorów (Edmund Kizik, Mirosław Golon)...........................................7

Edmund Kizik

Źródła statystyczne dla pierwszych dekad powojennego

Gdańska (1945-1960).......................................................................................15

Sylwia Bykowska

Masowe migracje gdańszczan w latach 1945-1960.

Przegląd źródeł archiwalnych .............................................................................45

Peter Oliver Loew

„Unser Danzig” jako źródło poznania

losów gdańszczan w latach pięćdziesiątych XX wieku .......................................70

Igor Hałagida

Gospodarka komunalna Gdańska w latach 1945-1956

(rekonesans źródłoznawczy)...............................................................................82

Bartosz Poświata

Żuławy Wiślane w publicystyce „Jantaru”

w latach 1946—1949 .........................................................................................91

Tomasz Chinciński

Pamięć świadków historii jako źródło do poznania

najnowszej historii Gdańska ..........................................................................100

Bogusław Gogol

Pomorze Gdańskie w zapisach i ingerencjach peerelowskiej cenzury na przykładzie materiałów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy,

Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach    1945-1970 ................................ 110
Daniel Gucewicz

Źródła do dziejów Kościołów i związków wyznaniowych w Gdańsku

po II wojnie światowej ...................................................................................135

Grzegorz Berendt

Skład Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku w latach 1945—1954.

Źródła informacji i pierwsze ustalenia badawcze..............................................1 55

Janusz Mosakowski

Literackie kreacje przeszłości Gdańska

w beletrystyce polskiej lat 1945—1960 ............................................................ 188

Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk

Koniunkturalizm i bunt - proza gdańska 1945-1960.....................................213

Artur Nowaczewski

W cieniu Bim Bomu.

Kształtowanie się gdańskiego środowiska poetyckiego (1954-1960)...............228

Piotr Brzeziński

Czerwiec 1976 r. w Gdańsku - rekonesans źródłowy

i postulaty badawcze ......................................................................................240

Anna Kriegseisen

„Starogdańskie kamieniczki pełne nowej treści” - dekoracje fasadowe czasu odbudowy 1945-1960, czyli technologia

w służbie ideologii .........................................................................................250

Nota o autorach ...................................................................................................265


Produkty powiązane