Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 3, pod red. Edmunda Kizika

Nowy produkt

IH PAN, Gdańsk-Warszawa 2015, s. 268, oprawa miękka, 170x240 mm., il. 35, cz.-b., map 2, kolor, ISBN 978-83-63352-61-5

Więcej szczegółów

9 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsza publikacja jest tomem trzecim przedstawiającym rezultaty prowadzonych od kilku lat w gdańskiej pracowni Instytutu Historii PAN kwerend i studiów archiwalnych w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku”. Wcześniejsze publikacje z tego cyklu ukazały się w 2009 i 2011 r. dzięki wsparciu Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Obecne prace badawcze oraz druk niniejszego tomu zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC - 2013/09/B/HS3/00603 (lata 2014-2017). Czytelnikom oddajemy pod dyskusję i do oceny publikację składającą się z siedmiu artykułów źródłoznawczych oraz antologii tekstów źródłowych od drugiej połowy XVI do XIX w. zarówno drukowanych, lecz skądinąd mało znanych lub zapomnianych, jak i tych zachowanych jedynie w rękopisach.

Trzecia część Studiów i materiałów do dziejów domu gdańskiego w naszych pierwotnych zamierzeniach miała zamknąć niniejszy cykl wydawniczy. Sukces kwerendy badawczej oraz wsparcie Narodowego Centrum Nauki pozwoliły nam na skorygowanie planów. W ramach realizowanego projektu prowadzone są już prace nad tomem czwartym, który będzie prezentacją wyników autorskich studiów dr Ewy Barylewskiej-Szymańskiej oraz dr Zofii Maciakowskiej nad socjotopografią Gdańska w pierwszej połowie XIX w.

redaktor tomu