Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV-XV wieku, wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2016, s. 377, il.: 40 s., oprawa miękka, 165x240 mm., ISBN 978-83-63352-64-6

(Seria: Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, T. 2, Seria B: Księgi Kamlarskie, T. 1)

Więcej szczegółów

38 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Księgami kamlarskimi określano serię kodeksów zawierających zestawienia ogólnych wydatków i dochodów miasta. W Głównym Mieście Gdańsku należały one do najważniejszych serii ksiąg miejskich. Niniejszy tom zawiera edycję trzech kodeksów powstałych w Głównym Mieście Gdańsku: najstarszej księgi kamlarskiej z lat 1379-1382 oraz dwóch podręcznych ksiąg z drugiej połowy XV w. Ukazują one działalność kamlarii, tj. urzędu odpowiedzialnego za politykę finansową miasta. Stanowią niezwykle interesujące świadectwo funkcjonowania miasta jako organizmu gospodarczego, dokumentują bowiem działalność różnego rodzaju służb miejskich, a także budowę i utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w późnośredniowiecznym Gdańsku. Dają wreszcie wspaniały obraz rachunkowości miasta hanzeatyckiego XIV-XV w. i podejmowanych w jej ramach praktyk kancelaryjnych.

Marcin Grulkowski jest adiunktem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na źródłoznawstwie Gdańska i innych miast hanzeatyckich w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym oraz historii finansów Gdańska.

Spis treści
I.    Wstęp....................................................................7

A.    Kamlaria w Głównym Mieście Gdańsku w późnym średniowieczu    13

B.    Stosunki monetarne w Prusach w X1V-XVI w......................19

C.    Metoda edytorska....................................................27

D.    Wykaz skrótów......................................................30

E.    Zusammenfassung....................................................37

II.    Najstarsza księga kamlarska Głównego Miasta Gdańska z lat 1379-1382 (APGd, 300, 12/1) ........................................41

A.    Wygląd zewnętrzny źródła..........................................41

B.    Układ wewnętrzny i treść źródła....................................52

C.    Zusammenfassung....................................................65

D.    Edycja źródła............................102

III.    Podręczne rejestry kamlarii Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XV w. (APGd, 300, 12/488)................. 204

A.    Wygląd zewnętrzny źródła.....................204

B.    Układ wewnętrzny i treść źródła..................211

C.    Zusammenfassung..........................217

D.    Edycja źródła............................227

IV. Rejestr dochodów i wydatków kamlarii Głównego Miasta Gdańska z lat 1481-1483 (APGd, 300, 12/489)................ 278

A.    Wygląd zewnętrzny źródła.....................278

B.    Układ wewnętrzny i treść źródła..................284

C.    Zusammenfassung..........................289

D.    Edycja źródła............................293

Bibliografia .................................304

Abstract....................................328

Spis tabel...................................331

Spis wykresów................................332

Spis rycin...................................333

Indeks osobowy i geograficzny ......................337

Indeks rzeczowy...............................358


Produkty powiązane