Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w Statystyce Andrzeja Grabianki, Tadeusz Epsztein

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2013, oprawa miękka, 145x205 mm., s. 75 + płyta CD ISBN 978-83-63352-29-5

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
'
Spis skrótów................................... 7

Wprowadzenie..................................................................11

Andrzej Grabianka........................................................11

Statystyka Andrzeja Grabianki..........................................22

Wielka własność ziemska na Ukrainie w 1860 r......................29

Nota edytorska.............................. 60

Spis tabel................................. 70

Summary..................................... CD-ROM

Indeks osób ...............................CD-ROM

Indeks miejscowości ..........................CD-ROM

Именной указатель ..........................CD-ROM

Географический указатель......................CD-ROM

Własność ziemska w guberni kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej w 1860 r...........................CD-ROM

Spis tabel

1.    Wykaz danych występujących w tabelach Statystyki Grabianki.

2.    Liczba chłopów i powierzchnia ziemi w wybranych majątkach w guberni podolskiej (1858-1860).

3.    Chłopi pańszczyźniani i powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni kijowskiej ok. 1860 r.

4.    Chłopi pańszczyźniani i powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni podolskiej ok. 1860 r.

5.    Liczba chłopów i powierzchnia ziemi w majątkach wielkiej własności na Ukrainie w okresie reformy włościańskiej (1861 r.).

6.    Ziemia użytkowana przez chłopów przed i po reformie włościańskiej (1861 r.). (w tys. dz.)

7.    Liczba chłopów w majątkach ziemiańskich w guberni podolskiej w latach 1848-1860.

8.    Ziemia folwarczna na Ukrainie po wydzieleniu gruntów chłopskich w latach 1860-1876. (w tys. dz.)

9.    Liczba chłopów i powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni kijowskiej ok. 1860 r.

10.    Powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni kijowskiej w latach 60. XIX w. (w dz.)

11.    Liczba chłopów i powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni podolskiej ok. 1860 r.

12.    Powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni podolskiej w latach 60. XIX w. (w tys. dz.)

13.    Liczba chłopów i powierzchnia ziemi w majątkach ziemiańskich w guberni wołyńskiej ok. 1860 r.

14.    Najzamożniejsze rodziny na Ukrainie ok. 1860 r.

Produkty powiązane