Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, wyd. i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski

Nowy produkt

IH PAN, Warszawa 2017, s. 279, il.: 24 s., oprawa miękka, 165x240 mm., ISBN 978-83-63352-89-9

(Seria: Studia i materiały do dziejów kancelarii w Gdańsku, T. 3, Seria B: Księgi Kamlerskie, T. 2)

Więcej szczegółów

14 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

W Głównym Mieście Gdańsku świadectwem kontroli rady miejskiej nad opiekunami prawnymi dzieci, które utraciły jednego łub oboje rodziców, są dwie księgi małoletnich z lat 1441-1460 i 1451-1460. Nadzór nad rejestrami tego typu sprawowali kamlarze. W księgach tych umieszczano wpisy dotyczące majątku małoletnich powierzonego przez ich opiekunów radzie miejskiej na przechowanie. Księgi te ukazują również dalsze losy środków pieniężnych należących do małoletnich oraz operacje finansowe przeprowadzane przez ich opiekunów (np. inwestycje na rynku renty). Stanowią one ponadto ciekawe źródło do badań nad polityką finansową Gdańska w czasach przełomu politycznego, jakim była wojna trzynastoletnia.

Marcin Grulkowski jest adiunktem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na źródłoznawstwie Gdańska i innych miast hanzeatyckich w późnym średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym oraz historii finansów Gdańska.

Produkty powiązane