Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. Wojciech Brojer

Nowy produkt

Warszawa 2013, IH PAN, ss. 238, format A5, oprawa twarda, ISBN 978-83-63352-15-8

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Lustro jest zbiorem artykułów o kulturze średniowiecza. Ułożone wedle chronologii opisanych zjawisk i procesów, dotyczą one: misji chrystianizacyjnych Karolingów i Ottonów, rytuału przekazywania darów w XI i XII wieku, kancelarii książęcej Janusza I mazowieckiego, wybitnego kaznodziei i przywódcy husyckiego, niepokornego rabina z Ratyzbony, niezwykłego projektu kongresu uczonych w i486 roku, wreszcie, tragicznego losu rajców głogowskich w końcu XV wieku. Różnolitość tematyczna jest znakomitą ilustracją rozległości zainteresowań i kompetencji Haliny Manikowskiej, która pracom tak różnych autorów przewodzi i je koordynuje. Każdy badacz przeszłości jest swego rodzaju lustrem dla dokumentu, któremu się przygląda. Skoro jednak w 'świętym’ języku mediewistów lustro znaczy dosłownie „rozjaśniam”, „oświecam”, „badam”, „oczyszczam”, tytuł ten w sposób szczególny należy się Adresatce, która w swej pracy dydaktycznej, badawczej i recenzyjnej odważnie i niestrudzenie czyni bardzo wiele, by polska mediewistyka utrzymywała wysoki poziom merytoryczny.


Spis treści
Bibliografia prac Haliny Manikowskiej za lata 1973—2012

(Zestawił Marek Słoń)    9

Roman Michałowski Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu    29

Zbigniew Dalewski Pro honore, non pro principali munere    59

Małgorzata Wilska Duchowni na dworze mazowieckim Janusza I. Polityka księcia względem Kościoła    81

Stanisław Bylina    Kartki z żywota księdza Václava Korandy, taboryckiego kaznodziei, agitatora, idola i skandalisty    101

Hanna Zaremska    Rabin Izrael MiBruna i jego relacje z żydowskimi gminami w Polsce 135

Wojciech Brojer    Giovanni Pico della Mirandola i trzej magowie    155

Marek Słoń    Jak głogowscy rajcy stawali przed Bogiem. Przyczynek do religijności komunalnej późnego średniowiecza    211

Produkty powiązane