Metamorfozy społeczne, t. 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939 Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939

Nowy produkt

pod red. A. Landau-Czajki, K. Sierakowskiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, oprawa miękka, 165x240 mm., 351 s. : il. ; 24 cm., ISBN 978–83–63352–22–6

Więcej szczegółów

5 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Na tom złożyło się siedemnaście artykułów, które pogrupowane zostały zgodnie z zaproponowanym w czasie spotkania układem pięciu sesji, poświęconych odpowiednio: 1 dyskursowi na temat marginesu społecznego, 2. wybranym grupom zagrożonym potencjalną marginalizacją oraz mechanizmom wykluczenia, 3. przestępczości i więziennictwu, 4. prostytucji oraz 5. ubóstwu i bezdomności.

Spis treści

Wstęp (Anna Landau-Czajka, Katarzyna Sierakowska) . . . . . . . . . . . . . . 7
Obywatele nowego państwa
Karol Sanojca, Dwa patriotyzmy, czyli rzecz o wychowywaniu polskiej i ukraińskiej
młodzieży na Kresach Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maria Stinia, Między patriotyzmem a syjonizmem – wychowanie w gimnazjum
żydowskim w Krakowie (1918–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Anna Landau-Czajka, Konstytucja ad usum delphini – o tym, jak tłumaczono
dzieciom konieczność zmiany konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Konrad Zieliński, Uwiedzeni, zmanipulowani, zdesperowani? Młodzież komunistyczna
w Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Łukasz Kielban, Ofi cerowie jak jedna rodzina. Znaczenie procesów integracji
dla armii i żołnierzy zawodowych Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . 93
Joanna Dufrat, Dyskusje wokół „nowego typu kobiety-obywatelki” w Drugiej
Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Mariola Kondracka, Obywatelki i panie domu – życiowe role pierwszych polskich
parlamentarzystek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Katarzyna Czajka, Romantyczny patriota, niewyraźny obywatel – fi lm polski
a kształtowanie się postaw obywatelskich i patriotycznych . . . . . . . . . 139
Tomasz Pudłocki, Znaczenie szkoły jako czynnika wychowawczego w pismach
nauczycieli szkół średnich obszarów południowo-wschodnich Drugiej
Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Monika Piotrowska-Marchewa, „Jacy będą przyszli obywatele?” Dzieci i młodzież
Polski międzywojennej w relacjach pamiętnikarskich nauczycielek
szkół powszechnych i średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6 Spis treści
Role społeczne i rodzinne
Evita Wiecki, Kim mają być nasze dzieci? Podręczniki do nauki języka żydowskiego
dla dzieci najmłodszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Agnieszka Małek, Wychowawcze kształtowanie płci w poradnikach dla rodziców
z okresu Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Socjalizacja do roli nowoczesnej żony i matki na
łamach pism kobiecych okresu dwudziestolecia międzywojennego . . . . 233
Anna Kwiatek, „Zmarło się starej pannie”. Rola społeczna kobiety niezamężnej
w świetle prasy polskiej dwudziestolecia międzywojennego . . . . . . . . 249
Katarzyna Sierakowska, Przełamywanie stereotypów? Kształtowanie pozycji
kobiet w nowych zawodach na łamach czasopism kobiecych (1926–
1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Joanna Krajewska, Spór „Wiadomości Literackich” i „Robotnika” o dodatek
„Życie Świadome” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Ewa Perlińska-Kobierzyńska, „Architektonizacja społeczeństwa”. Teoria i praktyka
awangardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Marek Białokur, Miejsce wydarzeń grudniowych 1922 r. w procesie socjalizacji
społecznej Drugiej Rzeczypospolitej w ujęciu współczesnej narracji podręcznikowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Informacje o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Produkty powiązane