Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. Janusz Żarnowski, Włodzimierz Mędrzecki Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. Janusz Żarnowski, Włodzimierz Mędrzecki

Nowy produkt

Oprawa miękka, s. 332, 165x240 mm, ISBN 978–83–63352–50–9

Więcej szczegółów

5 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy”, realizowanego od 2010 r. przez Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN. Jego podstawowym celem była konfrontacja ustaleń polskiej historii społecznej z lat 60.–70. XX w. ze współczesną refleksją nauk społecznych i humanistycznych w kwestii badań i opisu struktury społecznej i życia społecznego. Celem tomu jest uporządkowanie, podsumowanie i syntetyczna prezentacja kilkuletniej zbiorowej pracy i refleksji nad fenomenem społeczeństwa Drugiej RP. Autorami zamieszczonych tekstów są przede wszystkim organizatorzy sesji i warsztatów zorganizowanych w ramach projektu: Anna Landau-Czajka, Włodzimierz Mędrzecki, Mateusz Rodak, Katarzyna Sierakowska, Tadeusz Stegner, Agata Zawiszewska i Janusz Żarnowski.

Spis treści

Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Janusz Żarnowski, Nowe spojrzenie na społeczeństwo Polski międzywojennej. 15
Janusz Żarnowski, Rola państwa i jego instytucji w przemianach społecznych
w Polsce (1918–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bartosz Ogórek, „Należy przestać spluwać dzieci na prawo i lewo!”. Transformacja
płodności w populacji Drugiej Rzeczypospolitej. . . . . . . . . . . . 81
Włodzimierz Mędrzecki, Materialne uwarunkowania życia społecznego.  .  .  .  . 113
Anna Landau-Czajka, Socjalizacja obywatelska dzieci i młodzieży.  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Katarzyna Sierakowska, Kobieta i mężczyzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Tadeusz Stegner, Wyznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Włodzimierz Mędrzecki, Narodowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Agata Zawiszewska, Literatura i środowisko literackie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
Mateusz Rodak, Margines społeczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
Informacje o autorach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Indeks osób.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325

Produkty powiązane