Metamorfozy społeczne, t. 6: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowy Mateusz Rodak Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 6: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowy Mateusz Rodak

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, oprawa miękka, 165x240 mm., 361 s. : il. ; 24 cm., ISBN 978–83–63352–19–6

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Na tom złożyło się siedemnaście artykułów, które pogrupowane zostały zgodnie z zaproponowanym w czasie spotkania układem pięciu sesji, poświęconych odpowiednio: 1 dyskursowi na temat marginesu społecznego, 2. wybranym grupom zagrożonym potencjalną marginalizacją oraz mechanizmom wykluczenia, 3. przestępczości i więziennictwu, 4. prostytucji oraz 5. ubóstwu i bezdomności.

Wstęp (Mateusz Rodak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część I
Dyskurs
Irena Rzeplińska, Problematyka marginesu społecznego w publikacjach przedwojennego
„Archiwum Kryminologicznego” . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zbigniew Galor, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej jako warstwa
„niehistoryczna”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zbigniew Kopeć, Margines za kratami. Więzienne narracje dwudziestolecia
międzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jarosław Durka, Margines społeczny południowej Wielkopolski w dwudziestoleciu
międzywojennym w publicystyce „Gazety Ostrzeszowskiej” . . . . . 65
Część II
Patologie
Janusz Mierzwa, „Wołyński układ korupcyjny” na tle przestępczości urzędniczej
w Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Christhardt Henschel, „Jeszcze nas straszą żywe upiory bez nosów...” Kilka
uwag o miejscu kombatantów i inwalidów wojennych w społeczeństwie
polskim w latach 1918–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Urszula Glensk, Przytułki dla dzieci w międzywojennej Polsce . . . . . . . . . . 119
Adrian Zandberg, „Niewolnicy strzykawki”, „czciciele koko”, „eteromani”...
Środowisko konsumentów narkotyków w dwudziestoleciu międzywojennym
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Część III
Przestępczość – więzienie
Oleh Razyhrayev, Przestępczość kryminalna na południowo-wschodnich terenach
Drugiej Rzeczypospolitej (Wołyń oraz Galicja Wschodnia) w latach
1921–1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Spis treści
6 Spis treści
Tadeusz Janicki, Przestępczość w powiecie nowotomyskim w latach 1935–
–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Życie za kratami. Codzienność
w więzieniach Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Mateusz Rodak, Zjawisko tatuażu więziennego na podstawie badań nad
osadzonymi w Więzieniu Karnym „Mokotów” w Warszawie w latach
1919–1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Część IV
Prostytucja
Paweł Grata, Walka z nierządem w polityce państwa polskiego w latach 1918–
–1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Tomasz Krzemiński, Prostytucja w miastach pomorskich w okresie międzywojennym
(zarys problematyki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Sylwia Kuźma-Markowska, Wiele twarzy „nierządu”. Prostytucja w międzywojennym
Wilnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Część V
Bieda i bezdomność. Miasto
Łukasz Linowski, Enklawy biedy w miastach Wielkiego Pomorza w dwudziestoleciu
międzywojennym i ich miejsce w polityce lokalnych władz . . . 313
Michał Rusin, Położenie ludności najuboższej na Górnym Śląsku w okresie
międzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Informacje o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Produkty powiązane