Metamorfozy społeczne, t. 5: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 5: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, oprawa miękka 165x240 mm., 370 s. ; 24 cm., ISBN 978-83-63352-18-9

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Artykuły zawarte w tym tomie pokazują dość szerokie spektrum obyczajowości religijnej mieszkańców Drugiej Rzeczypospolitej w zmieniającym się pod wpływem postępu cywilizacyjnego świecie. Autorzy poszczególnych tekstów patrzą na świat z różnych perspektyw światopoglądowych, stąd w niniejszym tomie studiów mamy dużą różnorodność postaw, co wydaje się być zaletą tego opracowania.

Uwagi wstępne (Tadeusz Stegner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Grzegorz Bujak, Przemiany religijności w Kościele katolickim w okresie międzywojennym
(1918–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Karol Chylak, Modernizacja czy archaizacja? Z dziejów transformacji systemu
uposażeniowego Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczypospolitej . . . . 23
Paweł Maciaszek, Obrzędy i zwyczaje katolików w Drugiej Rzeczypospolitej na
podstawie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Józef Borzyszkowski, Chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i pogrzeb
– po kaszubsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Olaf Bergmann, Pomiędzy konserwatywnym tradycjonalizmem a nowoczesnością.
Bezpośredni i pośredni wpływ duchowieństwa katolickiego na procesy
modernizacji społecznej i gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . 83
Paweł Beczek, Przejawy sekularyzacji wśród poznaniaków w świetle poznańskiej
międzywojennej prasy katolickiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dorota Mączka, Pobożność maryjna na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Aleksander Smoliński, Związki kawalerii polskiej z klasztorem jazłowieckim
na tle kultu maryjnego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz
w Wojsku Polskim w Drugiej Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Roman A. Płoński, Chwila sacrum w życiu prawosławia w Drugiej Rzeczypospolitej.
Próba syntezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Stefan Horak, Obrzędowość religijna grekokatolików w Drugiej Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Spis treści
6 Spis treści
Katarzyna Tempczyk, Ewolucja rozumienia i praktyki kapłaństwa w mariawityzmie
okresu międzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Krzysztof Kornacki, Obrzędowość religijna w fi lmach fabularnych Drugiej
Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Jarosław Kłaczkow, Konfi rmacja w życiu religijnym wiernych Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Andrzej Seweryn, Życie religijne baptystów warszawskich w Drugiej Rzeczypospolitej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Tadeusz J. Zieliński, Ustawodawstwo gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej
wymierzone w wyznawców judaizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Regina Renz, Z życia religijnego Żydów w miasteczkach międzywojennej
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Kamil Kijek, Światopogląd i aspiracje życiowe ortodoksyjnej młodzieży żydowskiej
w Polsce międzywojennej. W stronę nowego typu ortodoksji w Europie
Wschodniej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Jarosław Drozd, Przemiany w religijności Żydów pomorskich w Drugiej Rzeczypospolitej.
Wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Informacje o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Produkty powiązane