Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej...

Nowy produkt

Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku, Adam Kożuchowski

IH PAN, Warszawa 2016, miękka oprawa, 145x205 mm., s. 265, ISBN 978-83-63352-74-5

Więcej szczegółów

32 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Powinowactwa mimo woli proponują porównawcze spojrzenie na obraz narodowej przeszłości w dziełach niemieckich i polskich historyków XIX wieku. Wbrew temu, co przyzwyczailiśmy się sądzić w kolejnym stuleciu, książka pokazuje wiele analogii w podejściu i rozumieniu historii w obu krajach. Wynikały one w znacznej mierze z faktu, że w oczach ówczesnych Niemców i Polaków „dzieje narodowe” pozostawały nierozerwalnie związane z historią Świętego Cesarstwa Rzymskiego (czyli Rzeszy Niemieckiej) oraz Rzeczypospolitej (jako następczyni Królestwa Polskiego), które na przełomie XVIII i XIX wieku znikły z mapy Europy, na wiele dziesięcioleci pozostawiając oba narody bez własnego, niepodległego i zjednoczonego państwa. Od historii domagano się przede wszystkim wyjaśnienia, jak do tego doszło, kto lub co zawiniło, i wreszcie - jak należy oceniać dziedzictwo obu krajów, niegdyś tak potężnych, a pod koniec swego istnienia uznawanych przez oświeconą Europę za archaiczne i wręcz godne politowania. Jest to książka o użytku, jaki w „wieku historii” starano się z niej robić w Niemczech i Polsce, i o kłopotach, jakie piszącym o niej autorom historia sprawiała.


Adam Kożuchowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University; wykładał w University of Washington w Seattle (2010-2011), pracuje w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Autor Pośmiertnych dziejów Austro-Węgier (2009, wyd. ang. 2013), nagrodzonych Główną Austriacką Nagrodą Państwową im. Karla von Vogelsanga. Od dziesięciu lat współpracuje z „Polityką”. Zajmuje się dziejami Europy Środkowej w XIX i XX stuleciu oraz historią historiografii.

Produkty powiązane