Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 13 Zobacz większe

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 13

Nowy produkt

red. Tomasz Szarota, IH PAN, Warszawa 2015, s. 296, 165x240 mm.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

15,00 zł brutto

Więcej informacji

ARTYKUŁY I STUDIA

Aleksander Juźwik, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1944–1949. Funkcjonowanie i problemy ideowo-organizacyjne

Michał Studniarek, Powroty warszawiaków do stolicy w świetle relacji z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego – rekonesans badawczy

Magdalena Dźwigał, Usłyszałam za sobą dźwięk przekręcanego klucza, a potem zostawiono mnie sam na sam z myślami …”. Areszt wewnętrzny WUBP/WUdsBP w Szczecinie w latach 1945–1956

Milena Bykowska, Z myślą o powrocie do kraju. Działalność przerzutowa rotmistrza Antoniego Landowskiego na rzecz żołnierzy PSZ i Rządu RP na Uchodźstwie

Tomasz Leszkowicz, „Wychowanie na tradycjach” jako element pracy politycznej w Ludowym Wojsku Polskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

Dariusz Jarosz, Polityka rentowo-emerytalna i legitymizacja władzy w Polsce (grudzień 1970–1972)

Hubert Wilk, „Ciągle ścigam cenę samochodu” – oficjalna dystrybucja samochodów w Polsce 1980–1989

Michał Przeperski, Odmładzanie socjalizmu. Wokół polityki kadrowej i legitymizacji schyłkowego PRL


MATERIAŁY I DOKUMENTY

Robert Syrwid, „Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy…”. Przebieg i ocena pierwszego etapu „dyskusji” nad projektem Konstytucji PRL (luty–marzec 1952) na Warmii i Mazurach w świetle materiałów Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Krzysztof Kosiński, Żmiąca po raz trzeci

Jakub Szumski, Na marginesie Człowieka z węgla Piotra Gajdzińskiego

Paweł Sasanka, O Człowieku z węgla krytycznie

Paweł Sowiński, Kulturowa penetracja – notes George’a Mindena

RECENZJE

Gregory F. Domber, Empowering Revolution. America, Poland, and the End of the Cold War (Jan Skórzyński)

Natalia Jarska, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960 (Kamila Kulczycka-Mulewska)

Jarosław Pałka, Jerzy Poksiński, Michał Żymierski 1890–1989 (Tomasz Leszkowicz)

Dominik Wierski, Sport w polskim kinie 1944–1989 (Tadeusz Wolsza)