Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji…, Marek K. Kamiński

Nowy produkt

Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Marek K. Kamiński

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, twarda oprawa, 383, [1] s. ; 24 cm., 165x240 mm., ISBN 83-89729-11-3

 

Więcej szczegółów

22 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Autor jest wybitnym specjalistą w zakresie stosunków polsko-czeskich w XX w. Jego najnowsza praca konfrontuje dotychczasowy obraz omawianych wydarzeń, przedstawiany przez czeskich historyków, z archiwaliami czeskimi i polskimi. Na ich podstawie M.K. Kamiński prezentuje dwuznaczną grę Edvarda Beneša wobec rządu gen. Sikorskiego i wykazuje, że czechosłowacki polityk nie działał, jak to utrzymuje dotychczasowa literatura, wyłącznie w interesie swojej ojczyzny, ale dążył do zbliżenia ze Związkiem Radzieckim.

Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński (ur. w 1948 r.), pracownik naukowy instytutu Historii PAN w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest między innymi autorem następujących monografii: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948, Warszawa 1990 (nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału 1 Nauk Społecznych PAN. nagroda tygodnika „Polityka" oraz nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Warszawa 1991 (nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939-1945, Warszawa 1992, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001 (Nagroda „Klio" w kategorii monografii naukowych). Warszawa 2003 i 2004 (wydanie II), obszernego studium Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939-1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945. praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Błażyńskiego, Londyn 1994, s. 636-773, oraz rozdziału szóstego Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943-luty 1944). w: Historia dyplomacji polskiej, t. V. 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999, s. 397—490. Jako współautor napisał wraz z Michałem Jerzym Zachariasem następujące monografie: kV cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993 oraz Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa 1998. Wspólnie z Jackiem Tebinką wydał zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytami podczas II wojny światowej, Warszawa 1999. Autor relacji Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprać. Zbigniew Romek, Warszawa 2000. s. 113-119, oraz wielu artykułów i recenzji publikowanych w periodykach naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad najnowszą historią Polski î historią stosunków międzynarodowych po 1918 r.

Produkty powiązane