Nowy Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet Zobacz większe

Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet

Nowy produkt

red. nauk. Iwona Dadej, Agnieszka Kaczmarska, Dobrochna Kałwa, Anna Nowakowska-Wierzchoś, Instytut Historii PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Warszawa 2023, oprawa miękka skrzydełkowa, il. kolor 27, il. cz.-b. 20, s. 372, ISBN IH PAN 978-83-66911-62-8, ISBN MJPwS 978-83-63872-74-8

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie: Rok Aleksandry Piłsudskiej

Więcej szczegółów

11 Przedmioty

35,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejszy tom jest pokłosiem spotkania trzech środowisk: historycznego, herstorycznego
i muzealniczego, na konferencji „Historię swą piszcie same. Polityka,
historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet”, która odbyła się
w gościnnych progach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w 140. rocznicę
urodzin Aleksandry Piłsudskiej. Wybór miejsca i czasu nie był przypadkowy,
zważywszy na rolę, jaką odegrała Aleksandra Piłsudska w zachowaniu dziedzictwa
Marszałka, a także na udział kobiet w czynie niepodległościowym […]. Paradygmatycznie
zróżnicowane perspektywy, wielość ujęć i niejednolity stosunek do
historii kobiet nakładają się na siebie, uzupełniają i przenikają, w wyniku czego
wyłania się obraz niejednoznaczny, a jednocześnie pogłębiony, wielowymiarowy.
Obraz, którego wydźwięk i znaczenie zależy od współpracy środowisk, którym
bliska jest idea poznania i upamiętnienia bohaterek wydobytych z cienia. Niniejszy
tom jest zapisem spotkania różnych środowisk, które miały okazję wymienić
się doświadczeniami, a także zapowiedzią dalszych działań, zainicjowanych
w procesie dialogu, bez którego historia kobiet, herstoria i pamięć nie przetrwają.

Ze wstępu Dobrochny Kałwy

Spis treści
Dobrochna Kałwa, Spotkania, czyli kto (na)pisze historię kobiet . . . . . . . . . . . 7
Agnieszka Kaczmarska, Skąd historia kobiet w Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. WOKÓŁ ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ
Marta Sikorska, Aleksandra Piłsudska – świadek i źródło historii . . . . . . . . . . 29
Mariusz Kolmasiak, Rola Aleksandry i Józefa Piłsudskich w powstaniu
i działalności Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Karolina Pluta, Nieopowiedziane historie – o potencjale pracy teatralnej
w muzeum na przykładzie spektaklu Piłsudska: Unmuted . . . . . . . . . . . . . 73
2. POLITYCZNE ZAANGAŻOWANIE KOBIET NA SZCZEBLU
PAŃSTWOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM
Joanna Dufrat, Kobiety polskie w II Rzeczypospolitej w walce o polityczną
podmiotowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kamila Cybulska, Czy walka o niepodległość ma płeć? Odznaczenia Krzyżem
i Medalem Niepodległości działaczek Ligi Kobiet w II Rzeczypospolitej . . . . 104
Paweł Parys, Kobiety w powstaniach śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Iryna Matiash, Służba dyplomatyczna Nadii Surowcowej. Pierwsza kobieta
na kierowniczym stanowisku w MSZ Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ludwika Majewska, Zaangażowanie kobiet na rzecz zwiększenia swojej roli
w życiu publicznym Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1918–1939 . . . . . . 157
3. BIOGRAFIE ZAANGAŻOWANE
Nataliia Mysak, „Kobieta jest człowiekiem i ma prawo do wolnego i niezależnego
życia”. Działalność społeczna i polityczna Ołeny Kysiłews′kiej . . . . . . . . . . 177
Agnieszka J. Cieślikowa, „Informacja własna z Berlina”. Maria Męcińska
jako korespondentka zagraniczna „Kuriera Warszawskiego” . . . . . . . . . . . 207
Anna Wardzińska, Zofia Zawisza-Kernowa (1889–1971) i jej działalność
publicystyczno-polityczna w okresie międzywojennym . . . . . . . . . . . . . . 220
Marianna Zakrzewska, Niepodległość i postać Józefa Piłsudskiego w twórczości
Haliny Krahelskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
4. MUZEA I ICH PRACOWNICE I TWÓRCZYNIE
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ
Iwona Dadej, O pokoleniu pierwszych muzealniczek międzywojennej Polski . . . . 257
Anna Nowakowska-Wierzchoś, Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie 1930–1939
jako przykład kobiecych strategii muzealnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
5. WSPÓŁCZESNE MUZEALNE NARRACJE I STRATEGIE
UPAMIĘTNIANIA W PERSPEKTYWIE PŁCI
Izabela Desperak, Muzea i kobiety. Wzajemne oddziaływanie muzeów,
herstorycznych inicjatyw i NGOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Dorota Majkowska-Szajer, Jej opowieść – moc herstorii na wystawie
„POWERBANK / siła kobiet” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie . . . . . 312
Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Praktyki pamięci i strategie
upamiętniania pierwszych naukowczyń uniwersytetu w Poznaniu . . . . . . . . 328
Kamila Zimoń, Stanisława Filipina Paleolog – pierwsza oficer Policji Państwowej
w II Rzeczypospolitej. Biografia i pamięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Produkty powiązane