Habilitacja — bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku, Iwona Dadej Zobacz większe

Habilitacja — bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku, Iwona Dadej

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2022, oprawa miękka, s. 222, 6 il. cz.-b. 145x205 mm, ISBN Neriton 978-83-67245-03-6, ISBN IH PAN 978-83-65880-79-6

Koedycja w Wydawnictwem Neriton

Więcej szczegółów

11 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka wpisuje się w nurt badań nad historią oświaty, edukacji i nauki. Poświęcona jest zjawisku (nie)obecności kobiet w strukturach akademickich polskiej nauki w pierwszej połowie XX w. (szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej) i pierwszym próbom wejścia w system hierarchii uniwersyteckiej, czego jednym z przejawów była habilitacja. Autorka skupia się na pierwszych habilitantkach, grupach  i konkretnych osobach,  ich zapleczu kulturowym i społecznym, a także bada  ich wpływ na zmiany strukturalne systemu akademickiego.

Spis treści
I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
II. Relacje i porządek płci – próba definicji . . . . . 20
III. Od studentki do habilitantki:
portret zbiorowy grupy uczonych . . . . . . . . 26
1. Migracja akademicka kobiet – szkic do problemu. . . . . . 28
2. Przesłanki dla realizacji studiów kobiecych w Szwajcarii:
przypadek zuryski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Od peregrinatio academicorum do venia legendi: początki
starań kobiet o habilitacje . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Nauka jako zawód? Kobiece habilitacje na uniwersytetach
II Rzeczypospolitej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5. W sprawie własnej: Polskie Stowarzyszenie Kobiet
z Wyższym Wykształceniem . . . . . . . . . . . . . . . . 88
IV. Ślady i tropy: dorobek i wyzwania
historii nauki w perspektywie płci . . . . . . . . 97
1. „O uczonych Polkach”: piśmienna kobiecość jako egzotyka w XIX w.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2. Tworzenie własnej tradycji: heroiny nauki oraz
ich kronikarki w pierwszej połowie XX w.. . . . . . . . . . . 105
3. Po II wojnie światowej: pionierskość wielowymiarowa. . . 118
4. Po przełomie 1989 r.: nowe wino w starych bukłakach?. . . 125
V. Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1. Biogramy protagonistek pracy. . . . . . . . . . . . . . . . 131
2. Wybór źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
VI. Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Spis ilustracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215