Gdańsk 1945-1990. Materiały-studia-analizy, tom 2, red. nauk. Edmund Kizik, Michał Golon

Nowy produkt

Gdańsk-Warszawa 2019, IH PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Gdańska 2019, oprawa miękka, s. 235, ISBN IH PAN 978-83-65880-71-0

Więcej szczegółów

8 Przedmioty

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Słowo od redaktorów (Edmund Kizik, Mirosław Golon, Sylwia Bykowska)................7

Paweł Adamowicz

Moje gdańskie podwórko ..................................................................................13

Sylwia Bykowska

Kwestia wysiedlenia ludności niemieckiej z Gdańska

po zakończeniu II wojny światowej ..................................................................17

Grzegorz Berendt

Powrót nad Bałtyk. Gdańsk w przekazach krajowej prasy polskiej

w latach 1944-1945..........................................................................................42

Jan Daniluk

Zmiany nazw ulic Gdańska w latach 1945-1953 .............................................60

Jacek Friedrich

Odbudowa historycznego centrum Gdańska po II wojnie światowej.................83

Marcin Gawlicki

Konserwatorska koncepcja odbudowy kościołów Gdańska

po zniszczeniach w 1945 r.............................................................................112

Edmund Kizik

Uroczystości pięćsetlecia „powrotu Gdańska i Pomorza do Macierzy” wiatach 1954-1955 ...................................................................................... 148

Bogusław Gogol

Specyfika działań cenzorskich Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy,

Publikacji i Widowisk w Gdańsku wobec publikacji odnoszących się do przeszłości Pomorza Gdańskiego w latach 1945-1965 ............................... 176

Peter Oliver Loew

Rozproszony Gdańsk. Niemieccy gdańszczanie w pierwszych latach

po II wojnie światowej. Wstępne ustalenia i problemy badawcze....................206

Alvydas Nikžentaitis

Wilno 1920—2014. Od miejsca walki czterech narodów do miasta

nisko latających aniołów.................................................................................221

Nota o autorach...................................................................................................234


Produkty powiązane