Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409, wydał Wiesław Filipczyk, przy współpracy Macieja Zdanka Zobacz większe

Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409, wydał Wiesław Filipczyk, przy współpracy Macieja Zdanka

Nowy produkt

Wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora

Instytut Historii PAN, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Narodowe w Krakowie, Warszawa-Kraków 2019,
B5, s. 569, oprawa twarda, ISBN IH PAN 978-83-65880-47-5, ISBN PAU 978-83-7676-317-0, ISBN ANK 978-83-949747-5-6
(Seria: Starodawne prawa polskiego pomniki, Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, Dział I: Prawo ziemskie, tom IV)

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

50,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsza publikacja Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409
w serii „Pomniki Prawa Polskiego, Dział I: Prawo ziemskie” jest następną w kolejności
po opublikowanej w 2012 r. Księdze ziemskiej krakowskiej. 2: 1394–1397. Przygotowana
została w ramach projektu NPRH 11H 13 0225 82 „Akta grodzkie i ziemskie z terenu
dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych
z XIV–XV w.”, realizowanego w latach 2014–2018 w zespole krakowskich
badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Wroniszewskiego z UMK w Toruniu.
W tym samym projekcie przygotowano do druku kolejne księgi: ziemską krakowską
nr 1c z lat 1389–1398 oraz ziemską krakowską nr 3 z lat 1399–1403, a także
pięć obszernych tomów (łącznie około 200 arkuszy) Wyboru zapisek sądowych z ksiąg
ziemskich i grodzkich województwa krakowskiego z lat 1401–1506, wyekscerptowanych
w okresie międzywojennym przez dr. Franciszka Dudę, dyrektora Archiwum
Ziemskiego w Krakowie (od 1936 r. Archiwum Państwowego), jako uzupełnienie
wydawnictwa Antoniego Zygmunta Helcla Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2,
z 1870 r. Zamierzeniem zespołu jest przygotowanie w następnych latach do druku
kolejnych siedmiu ksiąg ziemskich krakowskich z zasobu krakowskiego Archiwum
Narodowego, o sygn.: ZK 3a, 3b, 4–8, z lat 1400–1428. Uzasadnieniem publikacji
w serii „Pomniki Prawa Polskiego” wszystkich tych ksiąg jest fakt, że oprócz zwykłych
terminów powiatowych zawierają one wpisy spraw sądów wiecowych i nadwornych
(in curia), do momentu ich wyodrębnienia w osobne serie ksiąg (wiecowe
w 1425 i nadworne w 1436 r.). W nieodległej przyszłości planowana jest ponadto
publikacja trzech ksiąg ziemskich poznańskich z lat 1407–1419, w opracowaniu
prof. Tomasza Jurka.
Waldemar Bukowski

Wstęp
Wiesław Filipczyk
1. Powstanie zasobu krakowskich ksiąg grodzkich. Losy dwóch najstarszych ksiąg . . . 9
2. Opis kopii księgi grodzkiej krakowskiej [Castr. Crac. 1b] z lat 1406–1407 . . . . . 15
3. Opis rękopisu księgi grodzkiej krakowskiej Castr. Crac. 1a z lat 1407–1409 . . . . 16
4. Zasady edycji najstarszych ksiąg grodzkich krakowskich . . . . . . . . . . . . . . 19
Franciszek Sikora
Krakowski urząd grodzki w latach 1406–1409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Konkordancja sygnatur do średniowiecznych zespołów ksiąg sądowych
województwa krakowskiego (do 1500 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Księga grodzka krakowska [Castr. Crac. 1b] z lat 1406–1407 . . . . . . . . 49
Księga grodzka krakowska Castr. Crac. 1a z lat 1407–1409 . . . . . . . . . . 147
Aneks. Zapiski z końca 1409 r. (z księgi Castr. Crac. 1) . . . . . . . . . . . 429
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Produkty powiązane