Metamorfozy społeczne, t. 20: Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918, red. nauk. Katarzyna Sierakowska Zobacz większe

Metamorfozy społeczne, t. 20: Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914-1918, red. nauk. Katarzyna Sierakowska

Nowy produkt

Instytut Historii PAN, Warszawa 2018, s. 391, oprawa miękka, 165x240 mm, waga 642 g., ISBN 978-83-65880-29-1

Więcej szczegółów

22 Przedmioty

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści
Wstęp (Katarzyna Sierakowska)............................ 7

Społeczeństwo podczas wojny

Mateusz Rodak, Zjawisko bandytyzmu na ziemiach byłego Królestwa Polskiego

w latach 1914-1918................................ 15

Katarzyna Sierakowska, Kobiety o wojnie i kobietach - ziemie polskie

1914-1918..................................... 45

Karolina Filipowska, Żydzi w Poznańskiem w latach I wojny światowej - stan

badań, źródła i postulaty badawcze....................... 65

Oleh Razyhrayev, Organizacje społeczne na Wołyniu w czasie I wojny światowej: struktura, zadania, formy aktywności.................. 85

Maksym Potapenko, Wyjazdy Polaków z Państwa Ukraińskiego do Królestwa

Polskiego (kwiecień-listopad 1918 r.)..................... 117

Życie w miastach w warunkach wojennych

Joanna Nalewajko-Kulikov, „Obrazki z warszawskiego życia”. Codzienność Warszawy na łamach prasy jidysz w pierwszym okresie wojny (do 5 sierpnia 1915 r.)............................... 147

Małgorzata Przeniosło, Społeczeństwo Wilna w latach I wojny światowej . . .    167

Ewa Nizińska, Postawy i nastroje społeczne samborzan podczas I wojny

światowej...................................... 201

Tomasz Pudłocki, Elity Przemyśla po upadku Twierdzy (1915-1918)...... 231

Alexander Watson, Kształtowanie się narodu, upadek społeczności lokalnej:

Kraków w czasie wojny, 1914-1918....................... 259
Skutki i pamięć wojny

Marek Przeniosło, Straty i zniszczenia wojenne na terenach wiejskich i małomiasteczkowych Królestwa Polskiego w latach 1914-1918.....  287

Bartosz Ogórek, Terytorialne zróżnicowanie demograficznych skutków I wojny

światowej w populacji II Rzeczypospolitej................... 305

Łukasz Pawłowski, Obraz ziem polskich czasu Wielkiej Wojny w powieści lat

1914-1923 ..................................... 329

Anna Landau-Czajka, Kształtowanie (nie)pamięci. Wielka Wojna w podręcznikach okresu międzywojennego......................... 371

Informacje o autorach................................. 389

Produkty powiązane