Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65 rocznicę urodzin

Nowy produkt

IH PAN, IPN - KŚZpNP, Warszawa 2017, s. 1038, oprawa twarda, 180x250mm, ISBN 978-83-8098-132-4

Więcej szczegółów

41 Przedmioty

50,00 zł brutto

Więcej informacji

Książka jest zbiorem szkiców z historii XX w., dedykowanych jednemu z najwybitniejszych badaczy dziejów najnowszych - prof. dr. hab. Jerzemu Eislerowi. Tom został przygotowany z okazji 65. rocznicy jego urodzin. W tomie można znaleźć bloki tekstów odnoszących się do tych wątków historii, którymi zajmował się naukowo Profesor. Bloki te dotyczą następujących tematów: Francja i stosunki polsko-francuskie; dzieje polityczne i społeczne Polski po 1945 r.; historia kultury, mediów, nauki i sportu w Polsce; „polskie miesiące” w PRL; biografistyka; dzieje Kościoła katolickiego oraz historia po 1989 r.

Spis treści
Jan Olaszek Wstęp............................................................................9

Jerzy W Borejsza    Śladami Tukidydesa............................ 16

Tabula gratulatoria ......................................................20

Bibliografia publikacji Jerzego Eislera za lata 1980-2016 .................................. 23

FRANCJA I STOSUNKI POLSKO-FRANCUSKIE Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Francja i jej rosyjski „sojusznik” w latach 1917—1921 ...................................... 53

Tomasz Szarota    Antyniemiecka demonstracja i patriotyczna manifestacja na paryskich Polach Elizejskich 11 listopada 1940 r............................ 69

Paweł Machcewicz    Francuskie rozliczenia z Vichy i kolaboracją 1944-1945 .................................. 85

Maria Pasztor    Wizyta gen. Charles’a de Gaulle’a w Gdańsku. Nadzieje i rozczarowania........................ 105

Patryk Pleskot    „Solidarność” w oczach francuskich ekspertów. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. z perspektywy Quai d’Orsay ..................... 113

Aleksander Hall    Front Narodowy 1972-2015. Stałość i zmiana........ 126

Pierre-Etienne Penot    Reakcje prasy francuskiej na śmierć gen. Wojciecha Jaruzelskiego................................. 145

Z DZIEJÓW POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLSKI PO 1945 r. Andrzej Paczkowski    „Naruszanie obowiązku lojalności obywatelskiej”: przyczynek do polskich rozliczeń z kolaboracją wojenną... 157

Grzegorz Berendt    Polska 1944-1946. Kraj rodzinny, kraj obcy ......... 171

Dariusz Jarosz    Problemy gospodarcze i socjalno-bytowe ruchu kombatanckiego w Polsce w latach 1945-1949 ...... · · · 179

Wadim Wołobujew    Jugosłowiańscy emigranci polityczni w powojennej Polsce (na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej) ............ 195

Arkadiusz Kutkowski    Polityka karna władz PRL w 1953 r. — jej wyznaczniki i konsekwencje ...............................204

János Tischler    1966 — wyjątkowy rok w historii stosunków węgiersko-polskich ............................223

Piotr Byszewski    W obronie przywódców „Ruchu”..................240
Andrzej Zawistowski    „Powstańcie, których dręczy głód!" Wokół protestów przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych latem 1981 r..................................262

Marek Wierzbicki    U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980—1990 . . . 283

KULTURA, MEDIA, NAUKA I SPORT W POLSCE W XX WIEKU Anna Landau-Czajka    Adolf Hitler i III Rzesza w oczach czytelników „Małego Przeglądu”............................307

Tadeusz Wolsza    Dziennikarze w PRL. Rozważania na temat czterech porcji wolności................................325

Katarzyna Rembacka    Prezes na czas przełomu? Reorganizacja kinematografii pod rządami Leonarda Borkowicza w latach 1954—1957 . . . 339

Michał Przeperski    „Polityka” Stefana Żółkiewskiego, czyli narodziny pewnego modelu.............................. 359

Hubert Wilk    Od Sputnika do selenonautów. Kosmiczny wyścig w świetle oficjalnej propagandy PRL (1957-1969)..... 375

Artur Pasko    Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz relacji polskich korespondentów prasowych ...........390

Dorota Skotarczak    Świat przedstawiony w powieści kryminalnej w PRL . . . 403

Sławomir Stępień    Państwo stanu wyjątkowego Franciszka Ryszki po latach.

Refleksje wokół osoby autora, jego dzieła i źródeł inspiracji . . . 424 Konrad Rokicki    Fabuła, fikcja, fałszerstwo w powieściach politycznych i wspomnieniach Jerzego Putramenta ..............454

„POLSKIE MIESIĄCE” W PRL Tom Junes    „My kontra oni”. Zmiana pokoleniowa i bunt młodzieży jako pierwowzór i tło dla „Solidarności”.....483

Beata Bińko    Historyk jako badacz, świadek, uczestnik wydarzeń.

Krystyna i Adam Kerstenowie w „polskich miesiącach” ... 500 Mirosław Szumiło    Pomarcowa wymiana kadr — elita PZPR w latach 1968-1970 .................................. 514

Paweł Ceranka    Polski rok 1968 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych . . . 529

Marcin Zaremba    Gomułka i piąta kolumna. U źródeł antysemickiej kampanii.................................... 549

Eugeniusz Cezary Król    Polska kultura w roku 1968. Antecedencje — kulminacje - konsekwencje ......................562

Piotr Zwierzchowski    Rok 1968 w polskim kinie — konteksty i konsekwencje . . . 592

Jan Olaszek    „Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca w protestach studenckich w 1968 r..................620

Krzysztof Kosiński    Zapiski marcowe Marka Nowakowskiego ...........635

Andrzej Boboli    Narracja wyprzedzająca. Dwudziesta rocznica wydarzeń marcowych w ujęciu kierownictwa PZPR i MSW......661

Eryk Krasucki    Mozart, poeci i robotnicy. Kilka spostrzeżeń wokół jednej z pieśni Grudnia ’70 ...................... 677
BIOGRAFISTYKA

Rafał Stobiecki    Etyczne i metodologiczne dylematy biografistyki w historiografii dziejów najnowszych...............687

Marcin Kula    Józef Piłsudski - raczej „ojciec” niż „dziadek” narodu . . . 701

Łukasz Kamiński    Casablanca — prawdziwa historia...................716

Jerzy W Borejsza    Grypsy Józefa Cyrankiewicza z Konzentrationslager Auschwitz ...................................723

Paweł Szulc    Włodzimierz Sokorski - kreator i nadzorca stalinowskiego Kulturkampfu ....................727

Robert Spałek    Pragmatyk orbitujący. Zawodowy i prywatny portret charakterologiczny Władysława Gomułki ...........735

Paweł Sasanka    Przyjaciel Moczara i Gierka. Franciszka Szlachcica droga do władzy ..............................784

Michał Paziewski    Lucjan Adamczuk. Przyczynek do biografii politycznej . . . 822

Andrzej Friszke    Pieta Jacka Kuronia. Choroba i śmierć Grażyny Kuroń w czasie stanu wojennego .......................847

Paweł Sowiński    Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego . . . 866

Z HISTORII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Marek Kornat    Jacques Maritain a Polska i Polacy ................885

Bożena Szaynok    „To nie jest firma do tego, żeby puszczać, tylko do tego, żeby zatrzymywać”. Cenzura po II wojnie światowej wobec tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich......900

Władysław Bułhak    NATO czy Matka Boska Częstochowska?

Niektóre aspekty watykańskiej polityki wschodniej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. .... 917

MIĘDZY HISTORIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ Paweł Kowal    Złudzenie podobieństwa. O różnicach pomiędzy

rewolucją polską i ukraińską .....................945

Robert Kupiecki    Kolektywna obrona, suwerenność i wyzwania strategicznego dowodzenia w NATO...............952

Antoni Dudek    Drugie powszechne wybory prezydenta RP w 1995 r.

Kampanie kandydatów .........................971

Wykaz skrótów ......................................................987

Indeks osób .........................................................997

Produkty powiązane