Warszawa w dziejach Polski. Materiały sesji naukowej..., red. Marian Marek Drozdowski Zobacz większe

Warszawa w dziejach Polski. Materiały sesji naukowej..., red. Marian Marek Drozdowski

Odnowione

Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Obywatelski Komitet Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Miłośników Historii 15-16 maja 1996 roku Zamek Królewski w Warszawie,
Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 1998, s. 269, map 9, il. 20, oprawa miękka, 165x235 mm., ISBN 83-86301-54-6

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI
Zagajenie sesji naukowej - Warszawa w dziejach Polski (Leszek Kuźnicki)

Aleksander Gieysztor, Warszawa na średniowiecznym Mazowszu.............

Maria Bogucka, Miejsce Warszawy w Polsce w XVI i XVII wieku...........

Jerzy Lileyko, Sejmy elekcyjne jako podstawowa cecha stołeczności

Warszawy w Rzeczypospolitej szlacheckiej......................................

Zbigniew Wójcik, Stołeczność Warszawy za panowania Jana III

Sobieskiego........................................................................................

Andrzej Rottermund, Przestrzeń ceremonialna warszawskiej rezydencji

królewskiej w XVII i XVIII wieku....................................................

Jacek Staszewski, Warszawa w czasach saskich..........................................

Wojciech Kriegseisen, „Warszawa dysydencka”..........................................

Jerzy Michalski, Nastroje antystołeczne w czasach stanisławowskich........

Barbara Grochulska, Miejsce Warszawy w Polsce stanisławowskiej.........

Janusz Tazbir, Podsumowanie pierwszego dnia obrad.................................

Mariusz Karpowicz, Stołeczne centrum artystyczne....................................

Marta Zielińska, Warszawa zbuntowana w legendzie i literaturze..............

Andrzej Ajnenkiel, Rola militarna Warszawy w XIX-XX wieku................

Marian Marek Drozdowski, Społeczeństwo obywatelskie Warszawy

przeciw agresji bolszewickiej (lipiec-październik 1920 roku)..........

Marian Marek Drozdowski, Funkcje stołeczne Warszawy w latach

1914-1939..........................................................................................

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Reprezentacyjna architektura stołecznej

Warszawy w latach dwudziestolecia międzywojennego...................
Stanisław Misztal, Rozwój funkcji przemysłowej Warszawy w latach

międzywojennych............................................................................................................................215

Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa stolicą państwa podziemnego...........217

Lech Królikowski, Meandry odbudowy i rozbudowy powojennej

Warszawy............................................................................................................................2?5

7 priorytetów warszawskiej polityki. Stolica RP w krytycznej końcówce

mijającego wieku............................................................................... 241


Produkty powiązane