Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Joanna Nalewajko-Kulikov

Odnowione

Warszawa 2004, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, oprawa miękka, 145x205 mm., s. 195, ISBN 83-88973-80-0

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Joanna Nalewajko-Kulikov (ur. 1976), absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią polskich Żydów w XX wieku, stosunkami polsko-żydowskimi i dziejami kultury języka jidysz. Stypendystka i współpracownik YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, członek zespołu translatorskiego w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Historii PAN.

Książka porusza stosunkowo słabo zbadany temat, jakim było życie Żydów po tzw. aryjskiej stronie w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie. W oparciu o liczne relacje ocalałych z Holocaustu i wspomnienia naocznych świadków podjęto próbę zrekonstruowania życia codziennego osób przebywających w ścisłym ukryciu, jak i żyjących na tzw. aryjskich papierach. Omówiono m.in. sposoby ucieczki z getta, metody przetrwania czy też skomplikowane stosunki polsko-żydowskie po aryjskiej stronie.

Spis treści
Wstęp...............................................................................................7

Rozdział I. Początki strony aryjskiej......................................... 18

Definicja Żyda........................................................................ 18

Okres pierwszy: iść czy nie iść?...........................................20

Przejście na aryjską stronę: fazy i sposoby..........................25

Strona aryjska: pierwsze wrażenia.......................................32

Rozdział II. Metody przetrwania..............................................35

„Pod powierzchnią”...............................................................35

„Przy powierzchni”................................................................50

„Na powierzchni” - „na aryjskich papierach”...................53

Dzieci......................................................................................62

Rozdział III. Cechy umożliwiające identyfikację Żydów......66

„Dobry wygląd”......................................................................67

Znajomość języka polskiego.................................................75

Znajomość religii i obyczajowości.......................................87

Nowe personalia.....................................................................93

Rozdział IV Problemy psychologiczne.....................................98

Metody autoterapii...............................................................112

Rozdział V Relacje z otoczeniem............................................ 133

Zagrożenia............................................................................ 135

Pomoc ze strony Polaków...................................................153

Kontakty między Żydami................................................... 162

Powstanie w getcie ............................................................... 167

Zakończenie............................................................................... 171

Bibliografia.................................................................................175

Summary.................................................................................... 186

Indeks......................................................................................... 189

Produkty powiązane