Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. nauk. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen

Nowy produkt

Warszawa 2014, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, oprawa miękka, s. 257, 145x205 mm., ISBN 978-83-63352-30-1

Więcej szczegółów

17 Przedmioty

20,00 zł brutto

Więcej informacji

„... tom stanowi owoc konferencji, którą 17 i 18 września 2012 r. uczestnicy spotkania pragnęli oddać hołd Władysławowi Konopczyńskiemu. Obrady odbywały się sześćdziesiąt lat po śmierci badacza. Organizatorami były dwa ośrodki - Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. [... ]

Dziś nie trzeba już zabiegać o obecność prac pochodzącego z Warszawy krakowskiego historyka wśród czytanych przez studentów lektur. Zajmują one w toku uniwersyteckiego kształcenia należne miejsce. Wciąż natomiast wielki trud Władysława Konopczyńskiego stanowi dla badaczy zarówno studnię wiedzy, jak wyzwanie, by trud ten ogarnąć jak najpełniej. Organizując sesję, liczyliśmy, że stanie się ona wydarzeniem przybliżającym jej uczestnikom i gościom, a potem czytelnikom, spuściznę Profesora. Te nadzieje potwierdzało licznie zebrane grono słuchaczy, wypełniających w pierwszym dniu obrad salę im. Joachima Lelewela w Instytucie Historii PAN, a w drugim dużą salę wykładową w Instytucie Historycznym UW”.

[z Przedmowy]

Spis treści

Przedmowa                                                                                                                  

Andrzej Wierzbicki, Władysław Konopczyński wobec sporów o reorientację historiografii polskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku

Jacek Kordel, Austria lat 1740-1763 w pracach Władysława Konopczyńskiego

Maria Czeppe, Portret Augusta III w dziełach Władysława Konop­czyńskiego

Wojciech Kriegseisen, „Sprawa dysydencka” i dysydenci w badaniach Władysława Konopczyńskiego

Paweł Zając OMI, Kościół katolicki i jego hierarchia w Rzeczypo­spolitej XVIII wieku w ujęciu Władysława Konopczyńskiego

Tomasz Szwaciński, Władysław Konopczyński o szpiegu pruskim Lambercie Pytania o orientację zagraniczną Jerzego Augusta Mniszcha

Michael G Müller, Władysław Konopczyński i problem liberum veto

Piotr Biliński, „Polska a Turcja” w dziennikach Władysława Konopczyńskiego

Özlem Akay Dinę, Praca Konopczyńskiego „Polska a Turcjana tle historiografii tureckiej

Zofia Zielińska, Portret Stanisława Augusta w „Konfederacji barskiej” Władysława Konopczyńskiego

Dorota Dukwicz, Warsztat badacza wieku XVIII wHistoryceWładysława Konopczyńskiego

Piotr Biliński, Spór Władysława Konopczyńskiego z Szymonem Askenazym

Zofia Zielińska,,, Temat zastępczy”. Polemika Szymona Askenazego z Władysławem Konopczyńskim


Indeks osób