Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich XIX-XX wieku, red. Joanna Nalewajko-Kulikov

Odnowione

red. Joanna Nalewajko-Kulikov, współpr. Grzegorz P. Bąbiak, Agnieszka J. Cieślikowa, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 573, format B5, oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-229-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Egzemplarze mają podniszczone okładki

Dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz wydawnictwa mniej czy bardziej nieregularne, rozmaitych politycznych denominacji i powstające w trzech przynajmniej językach: jidysz, hebrajskim i polskim (choć można by dorzucić dwa kolejne: niemiecki i rosyjski) - wszystkie razem składają się na panoramę żydowskiej prasy na ziemiach polskich. W czasach największego i żywiołowego rozwoju społeczności żydowskiej w Polsce, na przełomie XIX i XX stulecia i później w li Rzeczypospolitej, tytułów tych były setki, po Zagładzie zostało ich niewiele, dzisiaj istnieje zaledwie kilka. Zwłaszcza te starsze, przedwojenne, redagowane w innych językach niż polski, zalegają - pożółkłe i nierzadko zdekompletowane - w bibliotecznych magazynach. Zbyt rzadko przyciągają wykwalifikowanych badaczy i nazbyt często odstraszają tych czytelników, którzy, z braku odpowiedniego przygotowania, nie potrafią rozeznać się w ich gąszczu. Wypada ufać, że zredagowana przez Joannę Nalewajko-Kulikov pionierska antologia studiów nad prasą żydowską, które składają się na zarys „żydowsko-polskiego" prasoznawstwa, zachęci do wysiłku kolejnych adeptów judaistyki i historii Żydów polskich, a i zwykłym czytelnikom ułatwi lekturę tak niegdyś żywych i różnorodnych gazet.

Piotr Paziński (redaktor „Midrasza", laureat Paszportu Polityki)

Spis treści
Joanna Nalewajko-Kulikov - Prasa żydowska na ziemiach polskich: historia, stan badań, perspektywy badawcze

Część I

Ela Bauer - „Ha-Cefira” (1862-1931)

Agnieszka Jagodzińska - „Izraelita” (1866-1915)

Joanna Nalewajko-Kulikov - „Hajnt” (1908-1939)

Kalman Weiser - „Der Moment” (1910-1939)

Magdalena Kozłowska - „Fołkscajtung” (1921-1939)

Aleksandra Geller - „Literarisze Bieter” (1924-1939)

Adam Kopciowski - „Lubliner Tugblat” (1918-1939) jako przykład żydowskiej prasy prowincjonalnej

Katrin Steffen - „Polska - to także my!” Prasa polsko-żydowska (1918-1939)

Magda Sara Szwabowicz - Hebrajskie czasopisma literackie Warszawy (1919-1939)

Marta Janczewska - „Gazeta Żydowska” (1940-1942)

Ewa Koźmińska-Frejlak - Żydowska prasa konspiracyjna. Rekonesans badawczy

Ewa Koźmińska-Frejlak - Powojenna prasa żydowska w języku polskim (1944-1950)

Grzegorz Berendt - „Fołks-Sztyme” - instrument oddziaływania na Żydów w Polsce i za granicą (1946-1991)

Część II

Grzegorz Krzywiec - Prasa żydowska w zwierciadle polskiej opinii publicznej (1905-1914)

Zuzanna Kołodziejska - Środowisko „Izraelity” wobec antysemityzmu

Anna Landau-Czajka - Czy Polacy są antysemitami? Stereotyp Polaka na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej (1918-1939)

Joanna Lisek - „Dos loszn fun jidiszkajt” - ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jaków” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce

Kamil Kijek - Inteligencja a naród w dobie kryzysu. „JIWO Bieter” jako przestrzeń komunikacyjna jidyszowych elit i mas żydowskich

Agnieszka Żółkiewska - Wicblaty i wicnszrajberzy. Humor i satyra na łamach prasy w języku jidysz w Polsce międzywojennej

Agata Kondrat - Język fachowych czasopism jidyszowych na przykładzie czasopism krawieckich

Karolina Szymaniak - Świat książek. Krytyka literacka na łamach wybranych periodyków jidysz w Europie Środkowo-Wschodniej do 1939 roku

Renata Piątkowska - Szata graficzna czasopism żydowskich w XIX i XX wieku - między estetyką a ideologią. Rekonesans badawczy

Wykaz skrótów

Bibliografia opracowań prasy żydowskiej (Władysław Marek Kolasa, Joanna Nalewajko-Kulikov)

Indeks nazwisk

Indeks tytułów prasowych

Noty o autorach

Produkty powiązane