Lesestunde. Lekcja czytania, red. niem. R. Leiserowitz i S. Lehnstaedt, red. pol. J. Nalewajko-Kulikov i G. Krzywiec

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Deutsches Historisches Institut Warschau, Warszawa 2013, 494 s. : il. ; 25 cm., oprawa twarda, ISBN 978-83-7543-261-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Dwujęzyczny zbiór artykułów, połączonych wspólnym tematem przewodnim – rolą książki i czytelnictwa na trzech pograniczach kulturowych: polsko-niemieckim, polsko-żydowskim i niemiecko-żydowskim – na przestrzeni XIX i XX wieku. Zamieszczone w nim studia składają się na opis zjawiska socjologicznego i kulturowego, które formowało tożsamość jednostek, grup i narodów i stanowiło punkt wyjścia dla istotnych dyskusji na tematy polityczne, społeczne i kulturalne.

Dedykowany dr. Jürgenowi Henslowi dwujęzyczny zbiór studiów nie jest typową księgą jubileuszową. Zawarte w nim 28 artykułów autorstwa badaczy polskich i niemieckich łączy bowiem wspólny temat przewodni, jakim jest rola czytelnictwa na polsko-niemiecko-żydowskich pograniczach kulturowych w XIX i XX wieku. Bohaterem zbiorowym niniejszego tomu są książki i ich niekiedy powikłane losy - widziane oczami autorów, czytelników, a czasem także cenzorów.

Der Dr. Jürgen Hensel gewidmete, zweisprachige Sammelband ist keine typische Festschrift. Die darin enthaltenen 28 Beiträge polnischer und deutscher Autoren verbindet ein gemeinsames Leitthema, die Rolle des Lesens nämlich in polnisch-deutsch-jüdischen kulturellen Grenzbereichen im 19. und im 20. Jahrhundert. Kollektiver Held des Bandes sind Bücher und deren bisweilen verwickelte Schicksale - gesehen mit den Augen der Autoren, der Leser und gelegentlich der Zensoren.

Spis treści

Wstęp / Einleitung (Feliks Tych)

Tabula gratulatoria

Od redaktorów / Von der Redaktion

* * *

Książka i lektura jako zjawiska ponadnarodowe Buch und Lektüre als transnationale Phänomene

Jerzy W. Borejsza, Karol Świerczewski na ulicy Karola Marksa (uwagi na marginesach nieznanej książki)

Ruth Leiserowitz, „Das unsichtbare Gepäck“. Warschauer Studenten und Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts als Akteure des Wissenschaftstransfers . .

Agnieszka Żółkiewska, Literatura niemieckojęzyczna w przekładach na język jidysz (1891-1939)

Gertrud Pickhan, Die Grenadierstraße. Transnationale Brechungen des Jüdischen

Camilla Badstübner-Kizik, Edmund Kizik, Polnischer Wegweiser Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jako przykład gdańskiego podręcznika do nauki języka polskiego z początku XIX wieku

Maciej Górny, Rassenkampf. Transfer idei na przełomie XIX i XX wieku.

Elvira Grözinger, „Polen, mein Vaterland!...“ Das Bild der Heimat in der jiddischen Dichtung

Książka jako czynnik integracyjny Das Buch als integrativer Faktor

Almut Bues, Die Welt auf Papier. Leser - Schreiber - Schriftgelehrter

François Guesnet, Der angestupste Sohn des Vorstehers, oder: Jüdische Lebenswelt, Recht und Geschlecht in einer jiddischen Komödie des 19. Jahrhunderts

Tadeusz Stegner, Lektury polskich ewangelików w XIX wieku

Paweł Fijałkowski, Stare książki opowiadają o czytelnikach, czyli o ewangelickiej literaturze religijnej i jej użytkownikach

Stephan Lehnstaedt, Mit Führer in Warschau. Deutsche Reiseliteratur aus zwei Weltkriegen

Hanna Węgrzynek, Niemcy - Polacy - Żydzi: jak w PRL powstawał podręcznikowy schemat interpretacji dziejów najnowszych (1943-1952)

Książka jako katalizator dyskursu Das Buch als diskursiver Faktor

Nicolas Berg, Geistesbesitz und Selbstverwandlung. Zur Universalität des Lesens am Beispiel von drei jüdischen Autobiographien

Grzegorz Krzywię c, Recepcja Mein Kampf Adolfa Hitlera w polskiej opinii publicznej do 1939 roku. Prolegomena

Daniel Brewing, Viktimisierung und Gewalt. Helmuth Koschorkes „Polizeireiter in Polen“ und der September 1939

Piotr Kendziorek, Etyka komunikacji, teoria społeczeństwa i „kryzys marksizmu”. O recepcji idei Jürgena Habermasa w Polsce w latach 80

Jens Boysen, Auf der Suche nach dem Feind. Zur Rezeption Carl Schmitts in der Dritten Polnischen Republik

Książka jako świadek i/lub ofiara Zagłady Das Buch als Zeuge und/oder Opfer der Vernichtung

Andrea Löw, Zeugnisse für die „Nachwelt“. Dokumentationstätigkeit in den Gettos Litzmannstadt und Warschau

Igor Kąkolewski, Alina Skibińska, Zrabowana i wciąż poszukiwana biblioteka cadyka Altera z Góry Kalwarii

Katrin Steffen, „Die Welt will aber davon nichts wissen“. Die Rezeption der Memoiren von Ludwik Hirszfeld und die Reaktionen auf seine Sicht des Lebens im Warschauer Ghetto

Wolfgang Benz, Überleben, um den Untergang zu beschreiben. Texte der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission in Polen 1945-1947

Joanna Nalewajko-Kulikov, Dzieje publikacji Kroniki getta warszawskiego w Polsce. Rekonesans badawczy

Stephan Stach, Emanuel Ringelblum als Kronzeuge der Heimatvertriebenen. Das Buch „Ghetto Warschau“ und der Göttinger Arbeitskreis

Piotr Weiser, „Od razu widać było, że to Żyd...” Rozmowa w celi gestapo wiosną 1944 roku

Ingo Loose, Vom Ghettokönig zum Ghettoelend. Litzmannstadt in der Belletristik

Beate Kosmala, „Zwischen allen Stühlen“. Familie David in Bielsko--Biała

* * *

Magnus Brechtken, „Himmel laß mich nur kein Buch von Büchern schreiben“. Ein Versuch über das Buch als Spiegel deutsch-polnischer Erinnerungen

Produkty powiązane