W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948

Nowy produkt

wyd. 2, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, oprawa twarda, 375, [1] s. ; 25 cm., 165x240 mm., ISBN 83-88909-40-1

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

30,00 zł brutto

Więcej informacji

Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński (ur. w 1948 r), pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest między innymi autorem następujących monografii: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948, Warszawa 1990 (nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN, nagroda tygodnika "Polityka" oraz nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991 (nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych), Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939-1945, Warszawa 1992, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2001 (Nagroda "Klio" w kategorii monografii naukowych), Warszawa 2003 i 2004 (wydanie II), Edvard Beneś kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005, obszernego studium Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939-1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Błażyńskiego, Londyn 1994, s. 636-773, oraz rozdziału szóstego Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943-luty 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, t. V, 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999, s. 397-490. Jako współautor napisał wraz z Michałem Jerzym Zachariasem następujące monografie: W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939, Warszawa 1993 oraz Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. Wspólnie z Jackiem Tebinką wydał zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Warszawa 1999. Autor relacji Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Zbigniew Romek, Warszawa 2000, s. 113-119, oraz wielu artykułów i recenzji publikowanych w periodykach naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad najnowszą historią Polski i historia, stosunków międzynarodowych po 1918 r.