Spojrzenie na Polski Wrzesień 1939 roku, red. Tadeusz Kondracki

Nowy produkt

IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, miękka oprawa, s. 180; 21 cm., ISBN 978-83-7543-191-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

15,00 zł brutto

Więcej informacji

Mimo upływu ponad 70 lat Wrzesień 1939 nie przestaje skupiać uwagi historyków polskich i niemieckich. Autorzy zamieszczonych opracowań odnoszą się do dorobku historiografii w obu krajach, kwestii popularyzacji tematyki 1939 roku oraz innych zagadnień szczegółowych (np.różnych politycznych i militarnych aspektów kampanii wrześniowej, niemieckiej polityki popierania przeciwko Polakom zamieszkujących kraj mniejszości narodowych itd.), które umożliwiają szerokie, a często nowatorskie, spojrzenie na dramat polskiego Września.

Niniejsza publikacja stanowi formę prezentacji dokonań badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce i zagranica na temat Września 1939 roku. Jej celem jest przybliżenie mniej znanych, lub istotnych poznawczo, aspektów wydarzeń, które otwierały II wojnę światową w Europie. Szczególnie ważne mìejsce zajmują przeglądy dorobku historiografii polskiej i zachodnioniemieckiej. Są też opracowania dotyczące niemieckiej polityki wobec ludności ziem polskich i sposobów jej realizacji we wrześniu l939 roku, porównania możliwości obronnych Czechosłowacji w roku 1938 i Polski w 1939, czy stosunku komunistów brytyjskich do wydarzeń rozgrywających się w Polsce. Jeden z tekstów poświęcony jest kwestii rzekomych zbrodni wojennych Wojska Polskiego popełnionych we wrześniu 1939 roku. Przybliżony też został epizod związany ze śmiercią niemieckiego generała Wernera von Fritscha w walkach o Warszawę. Książka zawiera również opracowania dotyczące źródeł fotograficznych oraz kwestii popularyzacji tematyki Września na przykładzie polskiego filmu dokumentalnego. Inicjatorzy i autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że posłuży ona istotnemu poszerzeniu wiedzy, a także zasygnalizowaniu nowych obszarów badań. Poza wszystkim, książka ma służyć utrwaleniu pamięci o wydarzeniach Września. To także wyraz hołdu dla ostatnich żyjących jeszcze obrońców Polski z 1939 roku.