Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej... Zobacz większe

Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej...

Odnowione

Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945-1953, Tadeusz Wolsza, IH PAN, Warszawa 2005, 286, [2] s. : il. ; 24 cm., oprawa miękka, ISBN 83-88909-29-0

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

30,00 zł brutto

Więcej informacji

EGZEMPLARZE POCHODZĄ ZE ZWROTÓW Z KSIĘGARŃ I POSIADAJĄ SKAZY NA OKŁADKACH.

Książkę rozpoczyna rozdział dotyczący emigracyjnej polityki informacyjnej na temat Europy Środkowo-Wschodniej i Związku Sowieckiego od 1945 r. do prawie połowy lat pięćdziesiątych. Trzy kolejne traktują o sytuacji w Związku Sowieckim w latach 1945-1953. Rozdział drugi to próba spojrzenia na politykę zagraniczną Kremla, której głównym celem było uczynienie ze Związku Sowieckiego pierwszoplanowego mocarstwa, stanowiącego początkowo równowagę dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zaś później już dominującego w światowej polityce międzynarodowej. Ważne miejsce w tej części pracy zajmują m.in. emigracyjne rozważania na zimnej wojny, możliwości wybuchu 111 wojny światowej oraz przewrotnej sowieckiej polityki pokojowej. W rozdziale trzecim, poświęconym sytuacji wewnętrznej w Związku Sowieckim, zostały ujęte trzy wątki, dotyczące kolejno: problematyki ustrojowej, polityki Kremla w stosunku do Kościołów w Sowietach oraz represji wobec społeczeństwa. W rozdziale czwartym zwróciłem uwagę na życie polityczne w Związku Sowieckim. W tej części przedstawiłem tajemniczą, z punktu widzenia polskiej emigracji, polityczną sylwetkę sowieckiego dyktatora. Następnie udało się przybliżyć emigracyjne zestawienia (rankingi) odnoszące się do hierarchii władzy na Kremlu od dwudziestolecia międzywojennego aż do kresu życia Józefa Stalina. Ostatni fragment tego rozdziału traktuje o przemianach i walce o władzę na Kremlu, które miały miejsce po śmierci dyktatora. Rozdziały: piąty i szósty dotyczą już wydarzeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszym z nich podniosłem problem opinii polskich środowisk emigracyjnych na temat wydarzeń w krajach za żelazną kurtyną od 1944 do 1948 r., czyli do komunistycznego zamachu w Czechosłowacji. Natomiast w rozdziale szóstym omówiłem politykę władz komunistycznych wobec Kościołów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1953. W tej części rozprawy wskazałem na różnego rodzaju inicjatywy rosyjskiej Cerkwi, procesy prymasów oraz znaczenie papieskiej ekskomuniki z 1949 r. Pracę wieńczy rozdział siódmy pt. Słońca koleżka, traktujący o emigracyjnych fraszkach, satyrach i karykaturach, odnoszących się do sowieckiego dyktatora.
Na bazę źródłową pracy składa się przede wszystkim dokumentacja zgromadzona w Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego oraz Bibliotece Polskiej i Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Produkty powiązane