Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy,

Nowy produkt

Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. VI/1, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Warszawa – Kórnik 2014, s. 319, 145x205 mm., ISBN 978-83-85213-56-7

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

25,00 zł brutto

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Antoni Gąsiorowski)

Wstęp (Sobiesław Szybkowski)

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ A

Urzędnicy kujawscy XII - początków XV wieku

opracował Janusz Bieniak

Brześć Kujawski

Bydgoszcz

Gniewkowo

Inowrocław

Kowal

Kruszwica

KujawyRadziejów

Włocławek

Wyszogród

Zamątwie

Dodatek I

Dodatek II

Dodatek III

Alfabetyczny spis osób występujących w części A

CZĘŚĆ B

Urzędnicy kujawscy schyłku wieków średnich

opracował Sobiesław Szybkowski

Brześć Kujawski

Bydgoszcz

Gniewkowo

Inowrocław

Kowal

Kruszwica

Dodatek

Alfabetyczny spis osób występujących w części B

CZĘŚĆ C

Urzędnicy ziemi dobrzyńskiej XIII-XV wieku

opracował Janusz Bieniak

Dobrzyń

Michałowo

Rypin

Słońsk

Dodatek I

Dodatek II

Dodatek III

Alfabetyczny spis osób występujących w części CURZĘDNICY DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ XII-XVIII WIEKU

SPISY
Tom I/1: Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku, Wrocław 1985 Tom I/2: Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVII1 wieku, Wrocław 1987 Tom II/1: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku, Wrocław 1985 *Tom II/2: Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1993
Tom III/1: Urzędnicy województwa ruskiego X1V-XVIII wieku, Wrocław 1987 *Tom III/2: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV—XVIII wieku, Kórnik 1992
Tom III/3: Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku, Kórnik 1998 *Tom III/4: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku, Kórnik 2002
*Tom III/5: Urzędnicy wołyńscy XIV-XVII1 wieku, Kórnik 2007
*Tom IV/1: Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku, Wrocław 1990
*Tom IV/2: Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1990
*Tom IV/3: Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1993
*Tom IV/4: Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1991
Tom IV/5: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku, Kórnik 1999
Tom V/1: Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Wrocław 1989
*Tom V/2: Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku, Wrocław 1990
*Tom VI/1 : Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku, Kórnik 2014
*Tom VI//2: Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1990
Tom VIII: Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku, Kórnik 1994
Tom IX: Urzędnicy inflanccy XVI-XVII1 wieku, Kórnik 1994
*Tom X: Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, Kórnik 1992
Tom XI: Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XI-XVIII wieku, Kórnik 1994

*DO NABYCIA W BIBLIOTECE KÓRNICKIEJ, 62-035 KÓRNIK, ZAMEK, tel. 618 170-081, e-mail: wydawnictwa@bkpan.poznan.pl

ISBN 83-85213-00-7 całość

ISBN 978-83-85213-00-0 całość

ISBN 978-83-85213-56-7

Produkty powiązane